Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

УСИК Ігор Іванович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Народився 23 вересня 1954 року, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Закінчив в 1976 р. Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовищ корисних копалин» і отримав кваліфікацію «гірничий інженер».

З 1976-1979 р. р. - Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт Дніпропетровського гірничого інституту.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію

З 1979 р. - інженер НДСу; старший науковий співробітник; асистент кафедри; завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії № 17.

З 1993 р. - доцент кафедри будівництва шахт і підземних споруд.

З 2001 р. - професор кафедри будівництва шахт і підземних споруд.

З 1995 р. - заступник декана шахтобудівного факультету.

З 1998-2019 р. - декан факультету будівництва Національного ТУ «Дніпровська політехніка».

В даний час професор кафедри "Управління якістю будівельної продукції", "Геотехнологія", "Технологія та безпека виконання вибухових робіт", а також проводить практичні заняття та лабораторні роботи, керує навчальною , виробничою та переддипломною практиками студентів, курсовим та дипломним проектуванням.

Він член науково-методичної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» зі спеціальності 184 Гірництво і 192 Будівництво і цивільна інженерія. Голова профбюро кафедри будівництва геотехніка та геомеханіки. Бере участь профорієнтаційній роботі кафедри та університету

Наукові інтереси професора Усика І.І. спрямовані на вивчення і визначення закономірностей процесу руйнування гірських порід і вдосконалення технології буропідривних робіт, зокрема, на розробку нових конструкцій зарядів ВР, методів руйнування гірських порід вибухом, підвищення ефективності геотехнологій. Ці питання є продовженням багаторічних фундаментальних і прикладних досліджень кафедри в області гірських і будівельних технологій. Результати наукових досліджень Усика І.І. знайшли своє відображення в 88 наукових статтях та авторських свідоцтвах, багатьох звітах про науково-дослідній роботі, якими він керував і безпосередньо брав участь як виконавець.

(Наук., метод. праці Усика І. І.(5рок.)

Підвищення кваліфікації у 2018р.: за програмою T-UPDATE: - «Ефективні комунікації в умовах змін», м. Дніпро.

Нагороджений: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2007р.); відзнака «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня (нак.№44кз від 09.08.2019); відзнака «Шахтарська слава» ІІІ ступеня (нак.№259 від 14.07.2000); ІІ ступеня (нак.№к-4-н з від 27.01.10); І ступеня (нак.№93-кз від 25.08.16); ювілейна медаль Національного гірничого університету; Почесні дипломи та подяки ректора.

Дисципліни, що викладаються:

  • Управління якістю будівельної продукції;
  • Геотехнологія;
  • Технологія та безпека виконання вибухових робіт;
  • Керує навчальною , виробничою та переддипломною практиками студентів;
  • Керує курсовим та дипломним проектуванням.

© 2006-2020 Інформація про сайт