Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Методичне забезпечення дисциплін кафедри, що пройшло рецензування НМК спеціальності

1. Механіка грунтів, основи і фундаменти. Методичні рекомендації до практичних занять та курсового проєктування

2. Шашенко О.М. Геомеханіка. Визначення основних параметрів пружно-пластичного стану породного масиву навколо горизонтальної виробки: методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 184 Гірництво / О.М. Шашенко, Н.В. Хозяйкіна. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 37 с.

3. Шашенко О.М. Геомеханіка. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану породного середовища навколо підземної виробки : методичні рекомендації до виконання практичних завдань дисципліни «Геомеханіка» для студентів спеціальності 184 Гірництво / О.М. Шашенко, Н.В. Хозяйкіна, В.А. Чередник. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 30 с. 

4. Розрахунок та проектування будівельних конструкцій з використанням програмного комплексу «ЛІРА». Вихідні дані. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань дисципліни «Комп’ютерне проектування у будівництві» для студентів спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія і 184 Гірництво / О.М. Шашенко, С.М. Гапєєв, В.Г. Шаповал, О.В. Халимендик. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 26 с.

політехніка», 2018. – 35 с.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт