Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» здійснює набір студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Будівництво і цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та за освітньо-професійною програмою «Шахтне і підземне будівництво» спеціальності 184 «Гірництво».

Форми навчання:
денна, заочна

СТУПІНЬ МАГІСТР
(Увага! З 2020 року вступники складають єдиний вступний іспит з іноземної мови 
у форматі ЗНО)
192 БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ184 ГІРНИЦТВО
Освітньо-професійна програма: 

«Будівництво та цивільна інженерія»
 
Освітньо-професійна програма: 

«
Шахтне і підземне будівництво» 
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

- денна форма:
1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР

- заочна форма:
1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

- денна форма:
1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР

- заочна форма:
1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ

- денна (заочна) форма:
50 осіб

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ


- денна (заочна) форма: 
50 осіб


Для вступу на ступінь «МАГІСТР»
необхідно надати наступні документи: 

Для вступників на основі
ступіня «бакалавр»

- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом бакалавра з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН;
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;
- витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту (факультету), затверджений головою Вченої ради, щодо розгляду наукових досягнень вступника з визначенням кількості додаткових балів;
-
 пільги (за наявністю).  Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юриста університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84.   
                  

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ:


Реєстрація персональних кабінетів вступників: 
з 01 серпня 2020 року
Подання заяв та документів:
з 05 серпня 2020 року 
по 22 серпня 2020 року 


Вступні випробовування: 
з 23 серпня 2020 року 
по 26 серпня 2020 року  

Додаткові вступні випробування (перехресний вступ):
29 травня 2020 року,
з 05 серпня 2020 року
по 26 серпня 2020 року

Рейтинговий список та рекомендація (за державним замовленням): 
  01 вересня 2020 року

Зарахування (за державним замовленням):
  11 вересня 2020 року

Рекомендація (за договором):
11 вересня 2020 року

Зарахування (за договором):
не пізніше 15 вересня 2020 року


© 2006-2020 Інформація про сайт