Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

НАУКОВІ НАПРЯМИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

- Обстеження та визначення технічного стану будівель і споруд

- Стійкість зсувнебезпечних схилів та укосів

- Будівельні матеріали і технології 

 • Виготовлення будівельних матеріалів пресуванням
 • Використання промислових відходів для виробництва будівельних матеріалів

- Вибухові роботи

 • Вивчення фізики вибухового руйнування і характеру тріщиноутворення під час вибуху
 • Створення нового класу ініціюючих ВР і системи підривання

- Кріплення гірничих виробок

 • Розроблення комбінованих кріплень
 • Створення нових технологій кріплення, спрямованих на зміцнення приконтурного масиву
 • Удосконалення традиційних видів кріплень і технології їх зведення

- Геомеханіка

 • Геомеханічні дослідження масиву в складних гірничо-геологічних умовах
 • Геомеханічні дослідження деформації масиву і підземних споруд
 • Створення автоматизованої системи моніторингу геомеханічного простору
 • Дослідження природи здимання гірських порід
 • Статистична геомеханіка
 • Розробка ефективного методу та апаратури для прогнозу раптових викидів
 • Фізико-хімічні та техногенні принципи формування та розвитку раптових викидів

- Фізика гірських порід  

 • Теоретична і експериментальна мінералогія
 • Розробка ефективних методів визначення фізико-механічних властивостей гірських порід

- Фізико-хімічна обробка матеріалів 

 • Хімічна фізика, фізика горіння і вибуху
 • Структурні і фазові перетворення в гірських породах при комплексній дії
 • Синтез композиційних матеріалів із спеціальними властивостями

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт