Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


1. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

2. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво


Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)


СИЛАБУС

2

Правознавство


СИЛАБУС

3

Українська мова


СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт


СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві


СИЛАБУС

6

Цивільна безпека


СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця


СИЛАБУС

8

Вища математика


СИЛАБУС

9

Фізика


СИЛАБУС

10

Архітектура будівель та споруд


СИЛАБУС

11

Будівельна механіка

СИЛАБУС

12

Будівельне креслення


СИЛАБУС

13

Будівельне матеріалознавство


СИЛАБУС

14

Залізобетонні та кам'яні конструкції


СИЛАБУС

15

Інженерна геодезія


СИЛАБУС

16

Інженерна геологія


СИЛАБУС

17

Інформаційно-комунікаційне забезпечення інженерної діяльності


СИЛАБУС

18

Комп'ютерне проектування у будівництві

СИЛАБУС

19

Курсовий проект з залізобетонних та кам'яних конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

20

Курсовий проект з металевих конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

21

Курсовий проект з механіки грунтів, основ і фундаментів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

22

Металеві конструкції


СИЛАБУС

23

Механіка грунтів, основи і фундаменти


СИЛАБУС

24

Опір матеріалів


СИЛАБУС

25

Охорона праці та безпека життєдіяльності


СИЛАБУС

26

Проектно-кошторисна справа


СИЛАБУС

27

Спеціальні розділи з математики


СИЛАБУС

28

Теоретична механіка

СИЛАБУС

29

Технологія і організація будівельного виробництва


СИЛАБУС

30

Хімія


СИЛАБУС

31

Виробнича практика

ПРОГРАМА

32

Навчальна практика з геодезії

ПРОГРАМА

33

Навчально-виробнича практика

ПРОГРАМА

34

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

35

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИНормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво 


УВАГА!
ЗАГАЛЬНИЙ АКУТАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОБОВЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ОПП "Гірництво" (1 ОР) 
НАВЕДЕНИЙ НА САЙТІ КАФЕДРИ ГІРНИЧОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ОСВІТИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:

РОБОЧІ ПРОГРАМИ
СИЛАБУСИ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт