Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Нормативна частина навчального плану ОПП 

І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР)
спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

2

Правознавство

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

3

Українська мова

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

6

Цивільна безпека

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

8

Вища математика

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

9

Фізика

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

10

Архітектура будівель та споруд

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

11

Будівельна механіка

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

12

Будівельне креслення

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

13

Будівельне матеріалознавство

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

14

Залізобетонні та кам'яні конструкції

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

15

Інженерна геодезія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

16

Інженерна геологія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

17

Інформаційно-комунікаційне забезпечення інженерної діяльності

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

18

Комп'ютерне проектування у будівництві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

19

Курсовий проект з залізобетонних та кам'яних конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

20

Курсовий проект з металевих конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

21

Курсовий проект з механіки грунтів, основ і фундаментів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

22

Металеві конструкції

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

23

Механіка грунтів, основи і фундаменти

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

24

Опір матеріалів

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

25

Охорона праці та безпека життєдіяльності

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

26

Проектно-кошторисна справа

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

27

Спеціальні розділи з математики

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

28

Теоретична механіка

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

29

Технологія і організація будівельного виробництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

30

Хімія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

31

Виробнича практика

ПРОГРАМА

32

Навчальна практика з геодезії

ПРОГРАМА

33

Навчально-виробнича практика

ПРОГРАМА

34

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

35

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ© 2006-2021 Інформація про сайт