Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


1. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

2. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво


Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)


СИЛАБУС

2

Правознавство


СИЛАБУС

3

Українська мова


СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт


СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві


СИЛАБУС

6

Цивільна безпека


СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця


СИЛАБУС

8

Вища математика


СИЛАБУС

9

Фізика


СИЛАБУС

10

Архітектура будівель та споруд


СИЛАБУС

11

Будівельна механіка

СИЛАБУС

12

Будівельне креслення


СИЛАБУС

13

Будівельне матеріалознавство


СИЛАБУС

14

Залізобетонні та кам'яні конструкції


СИЛАБУС

15

Інженерна геодезія


СИЛАБУС

16

Інженерна геологія


СИЛАБУС

17

Інформаційно-комунікаційне забезпечення інженерної діяльності


СИЛАБУС

18

Комп'ютерне проектування у будівництві

СИЛАБУС

19

Курсовий проект з залізобетонних та кам'яних конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

20

Курсовий проект з металевих конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

21

Курсовий проект з механіки грунтів, основ і фундаментів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

22

Металеві конструкції


СИЛАБУС

23

Механіка грунтів, основи і фундаменти


СИЛАБУС

24

Опір матеріалів


СИЛАБУС

25

Охорона праці та безпека життєдіяльності


СИЛАБУС

26

Проектно-кошторисна справа


СИЛАБУС

27

Спеціальні розділи з математики


СИЛАБУС

28

Теоретична механіка

СИЛАБУС

29

Технологія і організація будівельного виробництва


СИЛАБУС

30

Хімія


СИЛАБУС

31

Виробнича практика

ПРОГРАМА

32

Навчальна практика з геодезії

ПРОГРАМА

33

Навчально-виробнича практика

ПРОГРАМА

34

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

35

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ



Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)

СИЛАБУС

2

Правознавство

СИЛАБУС

3

Українська мова

СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт

СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

СИЛАБУС

6

Цивільна безпека

СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця

СИЛАБУС

8

Геологія (каф. Загальної та структурної геології)

СИЛАБУС

9

Геологія (каф. Гідрогеології та інженерної геології)

СИЛАБУС

10

Інженерна графіка

СИЛАБУС

11

Інформатика, алгоритмізація та програмування

СИЛАБУС

12

Математика 1

СИЛАБУС

13

Фізика1

СИЛАБУС

14

Хімія

СИЛАБУС

15

Буріння свердловин

СИЛАБУС

16

Вступ до спеціальності

СИЛАБУС

17

Геодезія

СИЛАБУС

18

Геологія (каф. Геології та розвідки родовищ корисних копалин)

СИЛАБУС

19

Деталі машин і механізмів

СИЛАБУС

20

Екологія гірництва

СИЛАБУС

21

Економіка гірництва

СИЛАБУС

22

Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва

СИЛАБУС

23

Збагачення корисних копалин

СИЛАБУС

24

Маркшейдерія

СИЛАБУС

25

Математика 2

СИЛАБУС

26

Основи гірничого виробництва

СИЛАБУС

27

Основи електропостачання гірничих підприємств (каф. Електротехніки)

СИЛАБУС

28

Основи електропостачання гірничих підприємств (каф. Електроенергетики)

СИЛАБУС

29

Основи теорії транспорту

СИЛАБУС

30

Охорона праці в гірництві

СИЛАБУС

31

Процеси гірничих робіт (каф. Відкритих гірничих робіт)

СИЛАБУС

32

Процеси гірничих робіт (каф. Гірничої інженерії та освіти)

СИЛАБУС

33

Родовища природного каміння

СИЛАБУС

34

Спорудження гірничих виробок

СИЛАБУС

35

Технічна механіка і опір матеріалів

СИЛАБУС

36

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин (каф. Відкритих гірничих робіт)

СИЛАБУС

37

Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин (каф. Гірничої інженерії та освіти)

СИЛАБУС

38

Технологія та безпека виконання підривних робіт (каф. Будівництва, геотехніки і геомеханіки)

СИЛАБУС

39

Технологія та безпека виконання підривних робіт (каф. Відкритих гірничих робіт)

СИЛАБУС

40

Фізика2

СИЛАБУС

41

Навчальна практика (геодезична)

ПРОГРАМА

42

Навчальна практика (геологічна)

ПРОГРАМА

43

Навчально-ознайомча практика

ПРОГРАМА

44

Виробнича практика

ПРОГРАМА

45

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

46

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ



© 2006-2022 Інформація про сайт