Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


1. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

2. Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво


Нормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

2

Правознавство

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

3

Українська мова

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

6

Цивільна безпека

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

8

Вища математика

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

9

Фізика

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

10

Архітектура будівель та споруд

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

11

Будівельна механіка

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

12

Будівельне креслення

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

13

Будівельне матеріалознавство

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

14

Залізобетонні та кам'яні конструкції

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

15

Інженерна геодезія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

16

Інженерна геологія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

17

Інформаційно-комунікаційне забезпечення інженерної діяльності

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

18

Комп'ютерне проектування у будівництві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

19

Курсовий проект з залізобетонних та кам'яних конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

20

Курсовий проект з металевих конструкцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

21

Курсовий проект з механіки грунтів, основ і фундаментів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

22

Металеві конструкції

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

23

Механіка грунтів, основи і фундаменти

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

24

Опір матеріалів

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

25

Охорона праці та безпека життєдіяльності

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

26

Проектно-кошторисна справа

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

27

Спеціальні розділи з математики

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

28

Теоретична механіка

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

29

Технологія і організація будівельного виробництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

30

Хімія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

31

Виробнича практика

ПРОГРАМА

32

Навчальна практика з геодезії

ПРОГРАМА

33

Навчально-виробнича практика

ПРОГРАМА

34

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

35

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИНормативна частина навчального плану ОПП І освітнього рівня (ступінь БАКАЛАВР) спеціальності 184 Гірництво

1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

2

Правознавство

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

3

Українська мова

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

4

Фізична культура і спорт

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

5

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

6

Цивільна безпека

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

7

Ціннісні компетенції фахівця

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

8

Геологія (каф. Загальної та структурної геології)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

9

Геологія (каф. Гідрогеології та інженерної геології)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

10

Інженерна графіка

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

11

Інформатика, алгоритмізація та програмування

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

12

Математика 1

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

13

Фізика1

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

14

Хімія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

15

Буріння свердловин

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

16

Вступ до спеціальності

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

17

Геодезія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

18

Геологія (каф. Геології та розвідки родовищ корисних копалин)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

19

Деталі машин і механізмів

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

20

Екологія гірництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

21

Економіка гірництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

22

Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

23

Збагачення корисних копалин

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

24

Маркшейдерія

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

25

Математика 2

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

26

Основи гірничого виробництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

27

Основи електропостачання гірничих підприємств (каф. Електротехніки)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

28

Основи електропостачання гірничих підприємств (каф. Електроенергетики)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

29

Основи теорії транспорту

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

30

Охорона праці в гірництві

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

31

Процеси гірничих робіт (каф. Відкритих гірничих робіт)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

32

Процеси гірничих робіт (каф. Гірничої інженерії та освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

33

Родовища природного каміння

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

34

Спорудження гірничих виробок

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

35

Технічна механіка і опір матеріалів

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

36

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин (каф. Відкритих гірничих робіт)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

37

Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин (каф. Гірничої інженерії та освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

38

Технологія та безпека виконання підривних робіт (каф. Будівництва, геотехніки і геомеханіки)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

39

Технологія та безпека виконання підривних робіт (каф. Відкритих гірничих робіт)

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

40

Фізика2

РОБОЧА ПРОГРАМА

СИЛАБУС

41

Навчальна практика (геодезична)

ПРОГРАМА

42

Навчальна практика (геологічна)

ПРОГРАМА

43

Навчально-ознайомча практика

ПРОГРАМА

44

Виробнича практика

ПРОГРАМА

45

Передатестаційна практика

ПРОГРАМА

46

Виконання кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ© 2006-2021 Інформація про сайт