Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


1. Нормативна частина навчального плану ОПП ІІ освітнього рівня (ступінь МАГІСТР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

2. Нормативна частина навчального плану ОПП ІІ освітнього рівня (ступінь МАГІСТР) спеціальності 184 Гірництво


Нормативна частина навчального плану ОПП ІІ освітнього рівня (ступінь МАГІСТР) спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми "Будівництво та цивільна інженерія"

1Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька)РОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
2Експлуатація, утримання та контроль якості зведення об'єктів будівництваРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
3Інформаційне моделювання будівельного об'єкту (BIM)РОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
4Математичне моделювання систем і процесівРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
5Методи підсилення будівельних конструкцій і фундаментівРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
6Технічна експертизаРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
7Управління науковими проєктамиРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
8Обстеження та випробування будівельних конструкційРОБОЧА ПРОГРАМАСИЛАБУС
9Виробнича практикаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
10Передатестаційна практикаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
11Виконання кваліфікаційної роботиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт