Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


На кафедрі будівництва, геотехніки і геомеханіки проводиться навчання за спеціальностями:
Термін навчання - 4 роки.
Нормативна база підготовки здобуваічів третього (освітньо-науковго) рівня вищої освіти "Доктор філософії":
на сторінці аспірантури та докторантури
на сторінці Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка"

Наукові школи та потенційні наукові керівники:


ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, що читаються здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня "Доктор філософії" кафедрою БГТГМ
Спеціальність 131 Прикладна механіка:
Комплексна оцінка геомеханічної стійкості природних схилів та штучних укосів


ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ, що читаються здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня "Доктор філософії" кафедрою БГТГМ

Загальний перелік на сторінці аспірантури та докторантури НТУ "Дніпровська політехніка"

Нові підходи у дослідженнях напружено-деформованого стану гірського масиву, що послаблений штучною порожниною або їх комплексами
- робоча програма
- силабус

Сучасні тенденції досліджень міцності та руйнування структурно неоднорідних гірських порід і грунтів
- робоча програма
- силабус

Фізичні основи міцності
- робоча програма
- силабус

Тенденції розвитку конструкцій кріплення підземних споруд та методів їх розрахунку
- робоча програма
- силабус


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт