Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ


На кафедрі будівництва, геотехніки і геомеханіки проводиться навчання за спеціальностями:
Термін навчання - 4 роки.

Наукові школи та потенційні наукові керівники:


ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, що читаються аспірантам кафедрою БГГМ
Спеціальність 131 Прикладна механіка:
Комплексна оцінка геомеханічної стійкості природних схилів та штучних укосів


ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ, що читаються аспірантам кафедрою БГГМ

Загальний перелік на сторінці аспірантури та докторантури НТУ "Дніпровська політехніка"

Нові підходи у дослідженнях напружено-деформованого стану гірського масиву, що послаблений штучною порожниною або їх комплексами
- робоча програма
- силабус

Сучасні тенденції досліджень міцності та руйнування структурно неоднорідних гірських порід і грунтів
- робоча програма
- силабус

Фізичні основи міцності
- робоча програма
- силабус

Тенденції розвитку конструкцій кріплення підземних споруд та методів їх розрахунку
- робоча програма
- силабус


© 2006-2022 Інформація про сайт