Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У березні 1928 р. в Дніпропетровському гірничому інституті була розпочата підготовка шахтобудівників, а 1 жовтня 1930 утворена кафедра «Проходка шахт», завідувати якою був призначений проф. І.С. Новосильцев. До початку війни кафедрою завідували також доц. Г.П. Верескунов і П.Я. Кам'яний, проф. Ф.А. Белаєнко.

Уже в перших навчальних планах головними принципами підготовки інженерів були глибока загальноінженерна і спеціалізована підготовка, універсальність і практична підготовка на шахтах Караганди, Донбасу та ін.

У роки Другої Світової війни підготовка шахтобудівників триває в Караганді. Кафедрою в цей період завідує доц. І.С. Маршак.

У післявоєнний період потреба в шахтобудівниках для гірничої промисловості була надзвичайно велика. У цей період кафедрою завідували доц. Г.П. Верескунов, І.С. Маршак, проф. Ф.А. Белаєнко і Ю.М. Кожушко. Основні наукові праці пов'язані з відновленням і розвитком Донецького, Криворізького і Нікополь-Марганецького басейнів. У 1950-х рр.. на кафедрі ведуться дослідження фізики вибухового руйнування, природи здимання порід і стійкості виробок.

З 1965 р. кафедрою став завідував д.т.н., проф. А.П. Максимов. Після розширення вона отримала назву «Будівництва шахт і підземних споруд»..

Якості навчального процесу приділялась величезна увага. Кафедра з 60-х рр.. вела всі основні гірничі й будівельні курси. Висока свідомість студентів, серйозне ставлення до навчання дозволили готувати фахівців високого класу, таких як: Стрільців Є.В. - Директор інституту "Дніпрогіпрошахт", начальник управління Мінвуглепрому СРСР, Полак Е.В. - заст. міністра з капбудівництва Мінвуглепрому СРСР, Полтавець В.І. - Міністр вугільної промисловості України, директор інституту "Луганськдіпрошахт", Кучерської Н.І. - Голова правління Навоїйського ГМК, голова концерну "Кизилкумредметзолото", Заслужений інженер Узбекистану, Герой Узбекистану, Рева В.М. - Директор ВНІМІ, академік Російської Федерації. Стали докторами наук, професорами, зав. кафедрами Н.Я. Біліченко, А.І. Лазоріна, М.Ф. Друкованний, В.М. Комір і ін.

Практики студентів в цей період проводяться на провідних підприємствах Західного і Центрального Донбасу. Особливо необхідно відзначити величезний внесок як вчених та аспірантів кафедри, так і студентів при будівництві шахт Західного Донбасу.

З 1990 г. по 2015 рік кафедрою будівництва та геомеханіки завідував д.т.н., проф. А.Н. Шашенко. У ці роки виконана величезна робота в навчально-методичному плані. Спеціальність "Шахтне та підземне будівництво" має тепер три спеціалізації: будівництво та реконструкція шахт; міське підземне будівництво; будівництво автодоріг і тунелів, і два рівні підготовки - бакалавр, спеціаліст або магістр, в т.ч. і по заочній формі навчання. Розширився перелік баз практик: до традиційних додалися корпорації "Укртунельбуд", "Київметробуд", "Харьківметробуд". На додаток до базової програмою підготовки - вимоги сучасного ринку - володіння комп'ютерною технікою, знання економіки, управління та іноземних мов. Враховуючи специфіку сучасного будівництва з 2006 р. розпочато підготовку інженерів за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", яка на сучасному етапі відбувається за освітньо-науковою програмою "Будівництво та цивільна інженерія".

З 2015 року кафедрою будівництва, геотехніки і геомеханіки завідує проф. Гапєєв С.М. Підготовка здобувачів відбувається за двома освітніми рівнями - бакалавр і магістр (спеціальності 184 Гірництво та 192 Будівництво та цивільна інженерія), та освітньо-науковим рівнем- доктор філософії (спеціальності 184 Гірництво та 131 Прикладна механіка). До уваги здобувачів вищої освіти - освітньо-професійнї програми: бакалаврів - "Гірництво" (підготовка бакалаврів в рамках однієї ОПП здійснюється кафедрами Інституту природокористування, Механіко-машинобудівного факультету, Факультету природничих наук, Факультету будівництва (кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки та кафедра маркшейдерії)) та "Будівництво та цивільна інженерія"; магістрів - "Шахтне та підземне будівництво", "Будівництво та цивільна інженерія"; докторів філософії - "Гірництво" та "Прикладна механіка".

За минулі 90 років співробітниками кафедри підготовлено понад 2800 гірничих інженерів-будівельників, близько 150 інженерів-будівельників, опубліковано понад 3000 наукових трудів, отримано близько 200 авторських свідоцтв та патентів, зроблено 5 наукових відкриттів, захищено 95 кандидатських та 15 докторських дисертацій, видано 110 монографій та більше 60 навчальних видань

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт