Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У березні 1928 р. в Дніпропетровському гірничому інституті була розпочата підготовка шахтобудівників, а 1 жовтня 1930 утворена кафедра «Проходка шахт», завідувати якою був призначений проф. І.С. Новосильцев. До початку війни кафедрою завідували також доц. Г.П. Верескун і П.Я. Кам'яний, проф. Ф.А. Белаенко.

Уже в перших навчальних планах головними принципами підготовки інженерів були глибока загальноінженерна і спеціалізована підготовка, універсальність і практична підготовка на шахтах Караганди, Донбасу та ін.

У роки Великої Вітчизняної війни підготовка шахтобудівників триває в Караганді. Кафедрою в цей період завідує доц. І.С. Маршак.

У післявоєнний період потреба в шахтобудівниках для гірської промисловості була надзвичайно велика. У цей період кафедрою завідували доц. Г.П. Верескун, І.С. Маршак, проф. Ф.А. Белаенко і Ю.М. Кожушко. Основні наукові праці пов'язані з відновленням і розвитком Донецького, Криворізького і Нікополь-Марганецького басейнів. У 1950-х рр.. на кафедрі ведуться дослідження фізики вибухового руйнування, природи здимання порід і стійкості виробок.

З 1965 р. кафедрою став завідував д.т.н., проф. Максимов А.П. Після розширення вона отримала назву «Будівництва шахт і підземних споруд»..

Якості навчального процесу приділялась величезна увага. Кафедра з 60-х рр.. вела всі основні гірські і будівельні курси. Висока свідомість студентів, серйозне ставлення до навчання дозволили готувати фахівців високого класу, таких як: Стрільців Є.В. - Директор інституту "Дніпрогіпрошахт", начальник управління Мінвуглепрому СРСР, Полак Е.В. - заст. міністра з капбудівництва Мінвуглепрому СРСР, Полтавець В.І. - Міністр вугільної промисловості України, директор інституту "Луганськдіпрошахт", Кучерської Н.І. - Голова правління Навоїйського ГМК, голова концерну "Кизилкумредметзолото", Заслужений інженер Узбекистану, Герой Узбекистану, Рева В.М. - Директор ВНІМІ, академік Російської Федерації. Стали докторами наук, професорами, зав. кафедрами Н.Я. Біліченко, А.І. Лазоріна, М.Ф. Друкованний, В.М. Комір і ін.

Практики студентів в цей період проводяться на провідних підприємствах Західного і Центрального Донбасу. Особливо необхідно відзначити величезний внесок як вчених та аспірантів кафедри, так і студентів при будівництві шахт Західного Донбасу.

З 1990 г. кафедрою будівництва та геомеханіки завідує д.т.н., проф. А.Н. Шашенко. У ці роки виконана величезна робота в навчально-методичному плані. Спеціальність "Шахтне та підземне будівництво" має тепер три спеціалізації: будівництво та реконструкція шахт; міське підземне будівництво; будівництво автодоріг і тунелів, і два рівні підготовки - бакалавр, спеціаліст або магістр, в т.ч. і по заочній формі навчання. Розширився перелік баз практик: до традиційних додалися корпорації "Укртунельбуд", "Київметробуд", "Харьківметробуд". На додаток до базової програмою підготовки - вимоги сучасного ринку - володіння комп'ютерною технікою, знання економіки, управління та іноземних мов. Враховуючи специфіку сучасного будівництва з 2006 р. розпочато підготовку інженерів за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

На сучасному етапі отримали подальший розвиток питання геомеханіки, підвищення стійкості виробок глибоких шахт, чисельні методи моделювання. Важливі результати отримані в галузі фізики та хімії взаємодії дискретних структур з фізичними полями, структурних і фазових перетворень у твердому тілі. Понад 20 років проводяться дослідження в області зондування породного масиву. Розроблено метод і апаратура акустичного контролю викидонебезпечності вугільних пластів. Серед актуальных напрямків досліджень: створення системи геомоніторингу підземного простору, застосування нанотехнологій при створенні матеріалів для підземного будівництва, використання високих температур гірських порід на глибоких горизонтах шахт.

Сьогодні на кафедрі працює 10 професорів, докторів наук, 12 доцентів, кандидатів наук, 5 викладачів та асистентів, в тому числі 2 кандидати наук, 1 докторант та 7 аспірантів. Весь склад кафедри, включаючи наукових співробітників та учбово-допоміжний персонал, складає 41 чоловік.

За минулі 80 років співробітниками кафедри підготовлено більше 2400 гірничих інженерів-будівельників, опубліковано більше 2000 статей, 75 монографій, 45 підручників, отримано 120 авторських свідоцтв і патентів, зроблено 5 відкриттів. За високі досягнення і величезний внесок в області підземного будівництва і геомеханіки, вона визнана не тільки в Україну, а й за кордоном.ФІЛЬМ ДО 80-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ,

СТВОРЕНИЙ ЇЇ СТУДЕНТАМИ ТА АСПІРАНТАМИ.


Особлива подяка - доценту кафедри вищої математики, нашому випускнику,

кандидату технічних наук ІВАНОВУ Олексію Сергійовичу.


© 2006-2020 Інформація про сайт