Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» здійснює набір студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Будівництво і цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та за освітньо-професійною програмою «Гірництво (освітня траєкторія "Шахтне та підземне будівництво» спеціальності 184 «Гірництво». 

Форми навчання:
денна, заочна

СТУПІНЬ БАКАЛАВР
192 БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ184 ГІРНИЦТВО
Освітньо-професійна програма:

«Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

«Гірництво» (освітня траєкторія -«Шахтне і підземне будівництво») 


ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ


- денна форма:
3 роки 10 місяців на базі повної середньої освіти;
2 роки 10 місяців на базі молодшого спеціаліста;
- заочна форма:
3 роки 10 місяців на базі повної середньої освіти;
2 роки 10 місяців на базі молодшого спеціаліста.


Для вступу на ступінь «БАКАЛАВР» 
необхідно надати наступні документи:


Для вступників на основі
повної загальної освіти
(випускники загальноосвітніх шкіл)
Для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

(випускники технікумів та коледжів)
Заява на вступ подається 
в електронному вигляді. 
Після отримання рекомнедації на вступ вступник особисто надає до приймальної комісії нижче перелічені документи:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - атестат з додатком);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);
- копію приписного посвідчення (для осіб чоловічої статі);         
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- пільги (за наявністю). 
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання за 2018-2020 роки (за 2018-19 роки - Іноземна мова):
для спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія»:
ВІДКРИТА (БЮДЖЕТНА) ПРОПОЗИЦІЯ:
 – Українська мова та література
(100 балів*0,3);
– Математика (100 балів*0,25);
– Фізика або Іноземна мова (100 балів*0,35
).

НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ:
– Українська мова та література (100 балів*0,3); 
– Математика (100 балів*0,25); 
– Історія України або Герграфія (100 балів*0,35
).


для спеціальності 184  «Гірництво»
ВІДКРИТА (БЮДЖЕТНА) ПРОПОЗИЦІЯ:  
 – Українська мова та література 
(100 балів*0,35); 
– Математика (100 балів*0,25); 
– Фізика або Географія (100 балів*0,3). 


НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ:  
 – Українська мова та література 
(100 балів*0,35);  
– Історія України (100 балів*0,25);  
– Географія або Іноземна мова (100 балів*0,3).


УВАГА! 
Особи, які мають пільги при вступі до ЗВО, 
а також диплом призера всеукраїнських олімпіад, подають власноруч заповнену заяву в паперовій формі з додатком до неї всіх документів, перелічених вище!

- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом молодшого спеціаліста з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
- сертифікат ЗНО з української мови та літератури (за 2018-2020 роки);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- пільги (за наявністю). 
Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юрисконсульта університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація електронних кабінетів вступника - з 01 серпня 2020 року

Прийом заяв та документів -
з 13 серпня 2020 року
по 22 серпня 2020 року

Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення): 
з 27 серпня 2020 року  
по 31 серпня 2020 року 
Зарахування на місця за державним замовленням:
05 вересня 2020 року 
Рекомендація (за договором): 
06 вересня 2020 року 
Зарахування (за договором):
не пізніше 30 вересня 2020 року
Прийом заяв та документів -
з 13 серпня 2020 року
по 22 серпня 2020 року


Вступні випробовування:
з 23 серпня 2020 року
по 26 серпня 2020 року
Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення):
з 27 серпня 2020 року 
по 31 серпня 2020 року 
Зарахування на місця за державним замовленням: 
05 вересняя 2020 року 
Рекомендація (за договором):  
06 вересня 2020 року  
Зарахування (за договором): 
не пізніше 30 вересня 2020 року

© 2006-2020 Інформація про сайт