Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

КОНФЕРЕНЦІЯ "Перспективи розвитку будівельних технологій"


   
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
КАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

запрошують Вас взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів за напрямком

"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

яка буде проходити в режимі ОНЛАЙН 26 квітня 2024 р. в НТУ "Дніпровська політехніка"

ВАЖЛИВО: У конференції можуть взяти участь учні коледжів, які навчаються за спеціальностями, які відповідають профілю конференції. Цього року конференція проходитиме в режимі дистанційної роботи

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обмін науково-технічною інформацією та досвідом, визначення перспективних напрямків створення і розвитку нових технологій, розробка спільних науково-дослідних програм, встановлення ділових контактів.

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
25 квітня, четвер - закінчення реєстрації учасників та прийому доповідей.
26 квітня, п’ятниця - основний день конференції в режимі дистанційної роботи, підведення підсумків.


РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Участь у конференції – безкоштовна.

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:
Тривалість доповіді в режимі онлайн – до 10 хвилин.

ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ:
Планується безкоштовна публікація доповідей в збірнику матеріалів конференції. Електронна версія збірника буде розміщена після закінчення конференції в репозиторії університету (посилання на сторінку зі збіркою буде розміщено на сторінці "Архів конференцій".

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
1. Доповідь виконується об'ємом 3-5 сторінок на папері формату А4, шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом. Текст повинен бути набраний чорним кольором, виділення іншим кольором не допускається! Поля: верхнє - 2,7 см, нижнє - 2,5 см, ліве і праве - 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см. Вирівнювання основного тексту по ширині без автоперенесення слів, між словами допускається тільки один пробіл.
2. Графічний матеріал подається в тексті після посилань на нього і в окремих файлах (*.bmp; *.jpg; *.png).
3. Структура доповіді повинна відповідати схемі:
– в лівому верхньому кутку проставляється УДК;
– прізвища та ініціали авторів, іх посада, вчений ступінь (для студентів група), назва організації, місто, країна, - курсивом, вирівнювання по лівому краю без абзацу та перенесень. Якщо автори з різних організацій або країн, то відомості зазначають з нового рядка;
– порожній рядок;
– назва статті (жирним, великими літерами, вирівнювання по центру);
– порожній рядок;
– основний текст доповіді - суцільним текстом, без автоперенесень;
– формули повинні бути виконані в додатку MS Equation, розмір шрифту - 14, без абзацу, вирівнювання по центру. Формули нумерують (праворуч в круглих дужках, не відступаючи від правого поля), тільки якщо в тексті є на неї посилання;
– рисунки подаються після посилань на них, без абзацу, вирівнювання по центру;
– підпис до рисунку - курсивом, відразу після рисунку, з вирівнюванням по центру;
– таблиці повинні бути компактними. Нумерація таблиці наводиться зі словом «Таблиця» з вирівнюванням по правому краю. Назва таблиці розташовується на наступному рядку з вирівнюванням по центру;
– рисунки, таблиці та їх відповідні назви і нумерація відокремлюються від основного тексту порожніми рядками до, і після їх вставки;
– всі малюнки, схеми, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті чітко у межах зазначених вище полів сторінки;
– після основного тексту може бути наведений перелік літератури, який виконується відповідно до чинних стандартів. Від основного тексту він відділяється пустим рядком, потім словосполучення «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК» з вирівнюванням по центру, без абзацу, за цим порожній рядок, і власне перелік посилань. Вирівнювання і абзацний відступ переліку посилань - як і в основному тексті статті.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова - Гапєєв Сергій Миколайович, д.т.н., зав. кафедрою будівництва, геотехніки і геомеханіки
Члени оргкомітету:
Хозяйкіна Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри БГТГМ
Олішевська Софія Олегівна, аспірант кафедри БГТГМ

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:
Аудиторія проведення конференції має відповідне технічне оснащення (мультимедійний проектор, підключення до Інтернету, програмне забезпечення для проведення онлайн відеоконференцій (ZOOM).

До зустрічі на конференції!Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт