Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Волкова Вікторія Євгенівна

Доктор технічних наук, професор
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА:

Народилась 15 квітня 1972. У 1994 році з відзнакою закінчила факультет промислового та цивільного будівництва Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (нині Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту), здобувши кваліфікацію інженера – будівельника. У 1994-1995 рр працювала викладачем – стажистом кафедри будівельних конструкцій Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. У 1995 - 1998 рр навчалась в аспірантури при Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійні коливання гнучких стержнів, попередньо напружених затяжками» за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка. В 2002 Волковій Вікторії Євгенівні було присуджено наукове звання доцента по кафедрі будівельних конструкцій. В 2002-2005 рр навчалась в докторантурі при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

В 2002р отримала грант міжнародного фонду INTAS за програмою “Young Scientist” та пройшла стажування в Інституті прикладного аналізу і стохастики ім. Вейєрштраса WIAS (Берлін).

В 2007 році нагороджена Грантом міського голови «Молодь Дніпропетровська – рідному місту».

Успішна наукова робота була відзначена премією Президента України для молодих вчених 2007р.(наказ №1181/07 від 04.12.07, свідоцтво № 250).

У 2009 році захистила докторську дисертацію на тему «Фазові траєкторії в прямих та зворотних задачах динаміки нелінійних пружних систем» за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка.

Викладає лекції з дисциплін 

Волкова В.Є. є вченим в галузі динаміки стержневих систем, має наукових робіт 116, з низ 2 монографії, 3 деклараційні патенти України, 3- статті у закордонних наукових журналах. Наукові інтереси: прогнозування динамічної поведінки елементів конструкцій, ідентифікація динамічних моделей механічних систем.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування науково-педагогічного працівника в Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з "17" вересня 2018 року по "16" листопада 2018 року.

Наказ НТУ ДП № 1454-л від 10.09.2018

Наказ ПДАБтаА № 290 від 11.09.2018

У 2020 р. брала участь в міжнародному проекті "Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Project", викладала курс лекцій «Динаміка будівель і споруд» у Cankiri Karatekin University (Туреччина).


© 2006-2020 Інформація про сайт