Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

СОЛОДЯНКІН Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Scholar  Scopus  Orcid  Web Of Science

Народився 24 липня 1965 року в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Після закінчення середньої школи № 4 в 1982 р. вступив до Тернівського гірничого професійно-технічного училища № 41, яке закінчив в 1983 р. з відзнакою, отримавши спеціальність «Електрослюсар підземний». Працював на шахті «Павлоградська» ВО «Павлоградвугілля» в електроцеху.

У 1983 році вступив до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема на спеціальність «Будівництво підземних споруд і шахт». З 1984 по 1986 рік проходив службу в лавах Радянської армії в Казахстані.

У 1990 році закінчив інститут з відзнакою, отримавши кваліфікацію гірничого інженера-будівельника і був прийнятий на кафедру будівництва шахт і підземних споруд асистентом. З 1992 року навчався в аспірантурі ДГІ (заочно), по закінченні якої в 1996 році, захистив кандидатську дисертацію. Науковий керівник - професор О.М. Шашенко.

У 1997 році переведений на посаду доцента, у 2000 році отримав вчене звання доцента. У 2004-2007 рр. навчався в докторантурі при кафедрі. У 2009 році захистив докторську дисертацію за спеціальностями "Шахтне і підземне будівництво" і "Геотехнічна і гірнича механіка". Науковий консультант - О.М. Шашенко.

З 2010 року - професор кафедри будівництва і геомеханіки. Згодом отримав вчене звання професора (2011 р.).

В даний час читає курси лекцій з дисциплін "Технологія будівництва вертикальних виробок", "Технологія будівництва горизонтальних, похилих та вертикальних виробок", "Спеціальні способи спорудження виробок", "Спеціальні будівельні геотехнології", "Спеціальні способи в геотехнологіях" для студентів спеціальностей 184 Гірництво і 192 Будівництво і цивільна інженерія, веде практичні заняття, керує виробничою практикою, курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою магістрів і студентів, є куратором однієї з академічних груп.

З 1990 по 1995 рік - керівник навчально-технологічної практики студентів шахтобудівників. З 1995 по 1998 рік - секретар приймальної комісії шахтобудівного факультету. Заступник декана факультету будівництва: з 1997 по 1998 рік - з навчальної роботи, з 1998 року - з наукової роботи. З 1998 року - відповідальний виконавець бюджетної тематики кафедри. З 2001 року - вчений секретар спеціалізованої ради Д 08.080.04 при НТУ «Дніпровська політехніка» із захисту докторських дисертацій.

Займається науковою діяльністю. Бере участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт. Наукові інтереси пов'язані з питаннями геомеханіки, технології будівництва підземних споруд, забезпечення стійкості гірничих виробок у складних геомеханічних умовах і на великих глибинах, чисельного моделювання геомеханічних процесів, вдосконалення технологій спорудження вертикальних виробок у звичайних та складних умовах. Ним запропонований новий критерій здимання, що істотно розширює можливості застосування способів підвищення стійкості виробок та здійснення контролю і діагностики стану приконтурного масиву, а також розглянута нова концепція управління геомеханічними процесами для попередження катастрофічних і важких наслідків при будівництві та підтриманні виробок глибоких шахт.

Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів. Підготував 7 кандидатів наук.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних робіт, в т.ч. 12 монографій, 3 науково-публіцистичні книги з історії кафедри будівництва і геомеханіки, 7 патентів та авторських свідоцтв, один підручник. Близько 30 статей опубліковані за кордоном, в т.ч. у Німеччині, Польщі, Росії, Казахстані та Китаї.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018 р.). Чл.-кореспондент Академії гірничих наук України. Нагороджений знаком «Шахтарська Слава» трьох ступенів, отримав подяку від Національної академії наук України, а також низку подяк від Дніпропетровської міської ради та керівництва університету.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  • Підвищення кваліфікації (стажування) (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Тема: Опанування методами чисельного моделювання геомеханічних процесів з використанням сучасних програмних комплексів, Довідка про підсумки стажування, реєстраційний № 33/16, Звіт про стажування 29.09.2016 р.)
  • З 02.10 по 17.11.2017 р. пройдений науково-практичний та методико-педагогічний он-лайн курс та участь у міжнародній науковій конференції на базі MCR Sp. z o.o. (Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія). Сертифікат учасника програми міжнародної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців.
  • Тренінг «Інтерактивні методи у викладанні» (07-08 лютого 2020 р., м. Дніпро). Студія сучасного викладача – Teaching Update. Сертифікат № 49/2020

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня

1. Шепель Ніна Миколаївна, к.т.н., 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка, 2016 р.

Після захисту – науковий співробітник ТУ «Фрайбергська гірнича академія»

2. Дудка Іван Володимирович, к.т.н. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво, 2016 р.

Після захисту – доцент вищого навчального закладу.

3. Прокудін Олександр Зотикович, к.т.н. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво, 2019 р.

Після захисту – менеджер з пошуку об’єктів нерухомості відділу розвитку ТОВ «Омега» (м. Дніпро).

4. Машурка Сергій Володимирович, 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка, 2019 р.

Після захисту – асистент кафедри факультету інформаційних технологій НТУ «Дніпровська політехніка».

Дисципліни, що викладаються:


© 2006-2020 Інформація про сайт