Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

CОБОЛЕВ Валерій Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Google Scholar ID - OHnCUwkAAAAJ

ResearcherID - B-9052-2018

Scopus AutorID -  7202818072

ORCID - 0000-0003-1351-6674

Народився 10 січня 1947 року. Трудову діяльність розпочав в 1965 р., має підземний стаж роботи. Служив в армії. З 1969 р. - студент гірничого факультету Дніпропетровського гірничого інституту. Після закінчення ДГІ в 1974 р. направлений на роботу інженером в НІС кафедри теоретичної та будівельної механіки. З 1977 р. переведений на кафедру технології гірничого машинобудування. В 1977-1980 рр.. навчався в аспірантурі, в 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1986 р. обраний за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника ПНДЛ-1; вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "Фізика твердого тіла" було присвоєно в 1988 р. У ПНДЛ-1 працював завідувачем відділу геології і фізики мінералів, а після захисту докторської дисертації в 1990 р. - головним науковим співробітником. З 1993 р. переведений на посаду професора кафедри будівництва і геомеханіки.

Брав активну участь у суспільному житті. Був членом президії Українського мінералогічного товариства, секції "Синтез надтвердих матеріалів динамічними методами" наукової ради ДКНТ СРСР. В даний час є головою наукової ради за напрямком "Високоенергетична обробка матеріалів" загальнотехнічного відділення АН вищої школи України, академік АН вищої школи України з 1993 р., член міжнародної асоціації матеріалознавців (ASMI), Європейської асоціації фахівців з динамічної обробки матеріалів (DUMAT), член спеціалізованих рад Д 08.080.04, Д 08.080.05.

Читає курси лекцій з фізики гірських порід, техніки безпеки при виконанні підривних робіт, вибухових робіт у міських умовах, моделювання геомеханічних процесів, веде практичні та лабораторні заняття, керує науково-дослідною роботою магістрів. Розробляє необхідне методичне забезпечення навчального процесу.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень, отримані при безпосередній участі і під науковим керівництвом професора Соболєва В.В., використані в 6 докторських і 5 кандидатських дисертаціях.

В галузі фундаментальних наук встановлені нові фізичні ефекти, наприклад, такі як "Властивість природних кристалів алмазу зберігати в процесі росту генетичний центр", "Явище твердофазної епітаксії алмазу", "Явище стрибкоподібного збільшення електропровідності гірських порід та мінералів при зовнішньому впливі електричних і магнітних полів слабкої напруженості "," Властивість аномально високої чутливості комплексних солей металів до детонаційного перетворення при дії лазерного випромінювання "," Закономірність утворення нових твердих фаз в конденсованій речовині при впливі сильних ударних хвиль "," Властивість викидонебезпечної газовугільної речовини, що характеризується нестабільною рівновагою хімічного стану рухомих компонентів ( газ, радикали) з нерухомими компонентами органічної маси вугілля ". Важливою теоретичною роботою, виконаною зі співавторами в галузі квантової хімії, є основи квантової динаміки елементарних хімічних реакцій.

Є автором близько 500 наукових робіт, в т.ч. 85 винаходів (авторських свідоцтв СРСР, патентів України та Німеччини), 11 монографій, підручників та навчальних посібників. Близько 50 статей опубліковані в США, Англії, Франції, Іспанії, Голландії, Бразилії, Болгарії, Польщі, Китаї та Швейцарії. Більше 50-ти робіт опубліковані самостійно.

Організатор і керівник восьми міждержавних наукових семінарів «Високоенергетична обробка матеріалів» (з 1995 року), за матеріалами роботи якого опубліковані збірники наукових праць. За наукове відкриття "Явище твердофазної епітаксії алмазу" в 1998 р. отримав академічну нагороду Ярослава Мудрого, нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», повний кавалер знаку «Шахтарська слава», має ряд подяк від Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, адміністрації області, міста, університету.

© 2006-2021 Інформація про сайт