Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

РОЄНКО Анатолій Миколайович

Заступник завідувача кафедрою,

доктор технічних наук, професор


Народився 4 серпня 1953 р. в селі Іллінка Томаківського району Дніпропетровської області, де і закінчив в 1970 році середню школу. В цьому ж році вступив на шахтобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту, який закінчив з відзнакою в 1975 році. Після закінчення інституту був залишений для роботи на кафедрі будівництва шахт і підземних споруд на посаді інженера науково-дослідного сектора.


У 1980 році вступив до аспірантури, а в 1983 році достроково захистив кандидатську дисертацію. З 1983 по 1985 роки працював старшим науковим співробітником кафедри СШ і ПС.

У 1985 році був переведений на посаду заступника начальника, а в 1987 - начальника науково-дослідного сектора інституту. Робота на цій посаді була пов'язана зі складним періодом переходу науки на госпрозрахункові відносини, відпрацюванням особливостей діяльності вчених в нових економічних умовах розвитку держави.

З 1992 по 1995 рік навчався в докторантурі кафедри СШ і ПС, після закінчення якої в тому ж році захистив докторську дисертацію. Науковий консультант - професор А.Н. Шашенко.

З 1995 року працював доцентом кафедри СШ і ПС, а у вересні 1997 року переведений на посаду професора кафедри. Вчене звання професора по кафедрі будівельних геотехнологій і конструкцій отримав в 2001 році.

Наукові інтереси пов'язані з забезпеченням стійкості гірничих виробок в складних гірничо-геологічних умовах, використанням несучої здатності масиву гірських порід для підвищення стійкості виробок. В процесі роботи над докторською дисертацією розробив новий підхід до оцінки можливості здимання шаруватого грунту гірничих виробок, математичну і фізичну моделі процесу здимання порід грунту.

Має більше 70 наукових робіт. Член спеціалізованої ради Д 08.080.04 при НГУ по захисту докторських дисертацій (в 2001-2007 рр.. - Голова ради). Член експертної ради ВАК України (з 2007 року).

За час роботи на кафедрі читав майже всі профільні навчальні дисципліни з підготовки інженерів-шахтобудівників, розробляв необхідне методичне забезпечення навчального процесу.

Керівник робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Державних стандартів освіти за спеціальністю 090303 "Шахтне і підземне будівництво".

Академік академії будівництва і архітектури України.

Паралельно з основною роботою з 1997 року є директором Українсько-Американського ліцею при НГУ - середнього загальноосвітнього навчального закладу нового типу, що проводить підготовку майбутніх студентів для гірничого університету та інших вузів.

Повний кавалер знака «Шахтарська слава». За розвиток вищої освіти нагороджений знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України та знаком «Відмінник освіти України». Має низку подяк від Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, адміністрації області, міста та університету. Нагороджений пам'ятною медаллю «За заслуги перед містом».

© 2006-2020 Інформація про сайт