Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

МИНЄЄВ Сергій Павлович

Доктор технічних наук,

професор

Народився 23 березня 1953 року.

У 1970 році закінчив середню школу і вступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність "Шахтне і підземне будівництво". Закінчив інститут в 1975 році і був розподілений в Інститут геотехнічної механіки НАН України, де працює по теперішній час.

У 1985 році Мінєєв С.П. захистив кандидатську, а в 1996 році - докторську дисертацію за спеціальностями: 05.15.11 - "Фізичні процеси гірничого виробництва» і 05.15.02-"Підземна розробка родовищ корисних копалин" на тему "Наукові основи використання хвильових і пульсаційних ефектів для зниження газодинамічної активності вугільних пластів ".

З 1999 р. працює в Національному гірничому університеті професором кафедри будівництва і геомеханіки (за сумісництвом), де читає курси "Проведення виробок в особливо складних умовах", "Історія підземного будівництва", "Будівельні машини". У процесі наукової роботи Мінєєв С.П . займався питаннями управління динамічними проявами гірського тиску, зокрема, сейсмопрогнозу викидонебезпечності пісковиків і боротьбою з газодинамічними явищами. Ним вперше доведена принципова можливість застосування вібраційних технологій для зниження газодинамічної небезпеки вуглепородного масиву, розроблений вібраційний спосіб зниження викидонебезпечності.

Професором Мінєєвим С.П. розроблено науково-технічні основи використання хвильових і вібропульсаціонних ефектів для управління напружено-деформованим і газодинамічним станом вуглепородного масиву в глибоких шахтах, що дозволяють здійснювати ефективне зниження викидонебезпечності пластів і виконувати беззалишкову дегазацію масиву з урахуванням інтенсивного перекладу пов'язаного в пласті газу в вільний. Під його керівництвом розроблено механізм і наукові основи стану шахтного метану в мікропористому просторі вугілля. Ним сформульована гіпотеза переміщення метану в газонепроникних вуглепородних масивах. На базі цих досліджень виконано ряд технологічних розробок, спрямованих на підвищення ефективності і безпеки ведення гірських робіт, зокрема розроблені способи переходу забоями порожнин газодинамічних явищ (ГДЯ) і геологічних порушень, способи ліквідації наслідків ГДЯ в очисних вибоях і безпечного розкриття вугільних пластів та інші способи . Останнім часом проводив широкий комплекс досліджень, що стосуються встановлення раціональних частот дії вібрації для ефективного зменшення міцності вуглепородних середовищ. Це дозволило розробити вібраційну технологію розпушення змерзшогося вугілля та інших сипучих матеріалів у залізничних вагонах; вібросистеми для усунення зависань в бункерах і перевантаження; вібромеханізми для ущільнення бетонних сумішей, грунтів, а також для відколу льоду. Розроблена та ефективно застосовується стаціонарна вібророзпушувальна установка в морському порту «Південний».

Мінєєв С.П. автор 3-х альбомів технологічних схем безпечного ведення гірничих робіт на викидонебезпечних пластах Мінвуглепрому СРСР, є членом Центральної комісії з питань вентиляції, дегазації і боротьби з газодинамічними явищами в шахтах вугільної промисловості України, членом редакційної колегії з розробки «Правил ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ », членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій Д 08.080.04 при НГУ.

Ним опубліковано більше 250 наукових праць, у тому числі 10 монографій, ряд методичних розробок, СОУ, брошур і більше 70 авторських свідоцтв і патентів.

© 2006-2021 Інформація про сайт