Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Спеціальність: 192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Ступені: бакалавр, магістр.
Кваліфікація: бакалавр (магістр) у галузі будівництва і цивільної інженерії
Форми навчання: денна,
        заочна.
Терміни навчання (очна): бакалавр - 4 роки;
        магістр - 1,5 роки.
Терміни навчання (заочна):         бакалавр - 4 роки;
        магістр - 1,5 роки.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціальністю можна отримати кваліфікацію - бакалавр, магістр, зі строком навчання: бакалавр - 3 роки; магістр - 1,5 роки.


Становлення ринкової економіки в Україні вимагає розвитку всіх підсистем, в тому числі і такої важливої складової, як ринок оціночних послуг. Оцінка нерухомості включає в себе оцінку земельних ділянок, оцінку будівель (котеджів, будинків, квартир), об’єктів міської інфраструктури (дороги, мости), а також нерухомого майна та об'єктів незавершеного будівництва. Предметом роботи експерта-оцінювача може бути також визначення вартості оренди або права користування нерухомим майном, оцінка інвестиційної привабливості проектів, пов'язаних з вкладаннями в нерухомість. Оцінювач - це спеціаліст, який маючи освіту в галузі будівництва, здатний реально допомогти споживачу - як фізичній, так і юридичній особі, в оцінці вартості того чи іншого майна (нерухомість, будівельні машини та обладнання, товари, що знаходяться в обороті і т.д.). До переваг професії належить її динамічність: вона вимагає знань не тільки зі сфери будівництва, а й з суміжних галузей - права, економіки, архітектури, міського планування. Отримана підготовка у сфері промислового і цивільного будівництва і накопичений досвід дозволяють випускникам керувати не тільки будівельним виробництвом, а також бути експертами на ринку оцінки нерухомості.

Рівень розвитку будівництва багато в чому свідчить про стан розвитку економіки будь-якої країни. В Україні будівельна індустрія динамічно розвивається, що вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції будівельних об'єктів.

Професійна діяльність інженера-будівельника пов'язана з виконанням наступних функцій: організація будівельного виробництва і управління будівельними процесами; проектування металевих, залізобетонних, кам'яних конструкцій, основ і фундаментів, а також конструктивних елементів споруди в цілому; рішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції; розробка технічної документації для будівництва, експлуатації і реконструкції міських підземних споруд і мереж.

Для ефективного виконання перерахованих функцій студенти опановують загальнобудівельними дисциплінами,вивчаючи сучасні технології будівництва і досвід вітчизняних і закордонних компаній-лідерів будівельної галузі, архітектуру, поглиблено вивчають сучасні комп'ютерні технології, дисципліни гуманітарної й економічної спрямованості – економіку, проектний менеджмент, маркетинг, управління персоналом, оцінку нерухомості та ін.

Одержуючи кваліфікацію будівельника широкого профілю, випускники даної спеціальності можуть займати посади менеджерів з керування й організації сучасного будівельного виробництва, фахівців у галузевих проектних і науково-дослідних організаціях. Отримана підготовка і накопичений досвід дозволять випускникам згодом стати експертами в будівельній галузі, а за умови одержання відповідного сертифіката – експертами з оцінки нерухомості.


© 2006-2022 Інформація про сайт