Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА І ГЕОМЕХАНІКИ

КІЙКО Віктор Іванович

Cтарший викладач

Народився 28 вересня 1937р. на Полтавщині. Закінчивши середню школу в м. Харкові в 1954 р., вступив до Харківського гірничого інституту на спеціальність "Будівництво гірничих підприємств".

Після закінчення ХГІ в 1959 р., отримавши кваліфікацію гірничого інженера-шахтобудівника, працював за фахом в шахтоуправлінні № 2-43 тресту "Чістяковантрацит" (нині "Торезантрацит") Донецької області підземним гірничим майстром, помічником начальника дільниці підземним шахт № 2 та № 43 (1959-1962 р.р.) і інженером проектної групи (1962 р.) шахтоуправління.

В 1962-64 р.р. - молодший науковий співробітник лабораторії кріплення капітальних гірничих виробок Всесоюзного науково-дослідного інституту організації і механізації шахтного будівництва (ВНДІОМШБ), м. Харків, де брав участь у розробці нових конструкцій гірничих кріплень і їх впровадження на глибоких шахтах.

У 1964-67 р.р. - Аспірант Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема при кафедрі будівництва шахт і підземних споруд (БШ і ПС).

У 1967-68 рр. - старший інженер держбюджетної науково-дослідної лабораторії кафедри БШ і ПС, з 1968 по 1975 р.р. - Асистент цієї кафедри, а з 1975 р. - старший викладач кафедри. Для гірничих спеціальностей читав лекції, проводив практичні та лабораторні заняття з дисциплін: "Основи гірничого виробництва", "Спорудження гірничих виробок", "Буропідривні роботи" та ін. Керував курсовим і дипломним проектуванням, навчальними, технологічними та переддипломними практиками студентів.

Після річної мовної підготовки в м. Києві, в 1979-83 р.р. разом із сім'єю був направлений у відрядження до Алжирської народно-демократичної республіки. В Аннабінському університеті (гірничо-металургійний департамент) на кафедрі розробки родовищ твердих корисних копалин французьською мовою читав лекції, проводив практичні заняття з дисциплін: "Будівництво підземних споруд", "Процеси гірничих робіт при підземній розробці родовищ корисних копалин", "Основи гірничого мистецтва" та інші, керував курсовим і дипломним проектуванням, гірничими технологічними та переддипломними практиками. За цими дисциплінами опублікував в АНДР сім навчальних та навчально-дидактичних посібників французькою мовою.

В даний час для студентів гірничих спеціальностей університету читає лекції з дисциплін "Руйнування гірських порід", "Технологія спорудження гірничих об'єктів", "Технологія будівництва горизонтальних і похилих гірничих виробок", проводить практичні та лабораторні заняття, керує курсовим та дипломним проектуванням, гірничими практиками.

Займається науковою діяльністю. Брав участь у виконанні держбюджетної і госпдоговірної науково-дослідної роботи в якості відповідального виконавця. Основні напрями наукових досліджень пов'язані з експериментальним вивченням релаксації механічних напружень порід карбону, дослідженням поведінки гірських порід в умовах тривісних нерівномірних напружених станів, з пошуком ефективних технологій підтримки гірничих виробок та ін. Розроблені методи наукових досліджень і їх результати неодноразово доповідалися на всесоюзних і республіканських науково-технічних конференціях і симпозіумах.

Є куратором академічної групи студентів, протягом декількох років був профоргом кафедри.

Автор близько 70 наукових, навчальних і навчально-методичних робіт, в т.ч. авторського свідоцтва і патенту України.

Від імені Міністерства та ЦК профспілки працівників вищої школи і наукових установ нагороджений знаками "Переможець соціалістичного змагання» 1977 і 1978 року. Має дві подяки Мінвузу СРСР і низку подяк керівництва Національного гірничого університету.

© 2006-2020 Інформація про сайт