Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА І ГЕОМЕХАНІКИ

ЧЕРНАЙ Анатолій Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,

головний науковий співробітник

Народився 27 січня 1952 року.

Після закінчення в 1974 р. фізичного факультету Дніпропетровського державного університету працював провідним інженером, науковим співробітником в Інституті технічної механіки НАН України. Наукова діяльність в цей час була пов'язана з вирішенням завдань взаємодії високоенергетичного імпульсного лазерного випромінювання з хімічно нейтральними речовинами. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1992 р. вступив на роботу в Проблемну науково-дослідну лабораторію (ПНДЛ-1) Дніпропетровського гірничого інституту. У 1997 р. закінчив докторантуру. У 2000 р. переведений на кафедру будівництва і геомеханіки. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю "Хімічна фізика, фізика горіння і вибуху".

В даний час працює професором кафедри фізики.

Автор понад 130 наукових робіт, в т.ч. 2 монографії та 12 винаходів (авторських свідоцтв СРСР, патентів України та Німеччини). Частина робіт опубліковані у виданнях Голландії, Бразилії, Болгарії, Польщі, Китаю.

Основні наукові інтереси Черная А.В. лежать в області взаємодії продуктів імпульсного лазерного випромінювання з вибуховими речовинами. Спільно з колегами із Санкт-Петербурзького технічного університету відкриті два класи високочутливих вибухових речовин серед комплексних і простих солей, на основі яких розроблені вибухові склади, що проявляють "аномально" високу чутливість до дії лазерного моноімпульсу. Теоретичні роботи Чорная А.В. дозволили пояснити явище низькопорогового запалювання вибухових складів на основі уявлень про деформаційні нестійкості вибухових матеріалів, що розвиваються при швидкому нагріванні оптичних мікронеоднорідностей.

Важливими практичними результатами робіт Чорная А.В. є розробка нової конкурентно здатної оптичної системи ініціювання зарядів вибухових речовин, осною якої є елемент прецизійної дії і безпечний у користуванні оптичний детонатор, принципово нових методів обробки матеріалів профільованими ударними хвилями і способів отримання високих густин енергії.

В даний час працює над проблемами створення фізико-математичних моделей руйнування гірських порід вибухом і раптових викидів вугілля і газу.

© 2006-2020 Інформація про сайт