Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ВИГОДІН Михайло Олександрович

Kандидат технічних наук, доцент

Народився 28 квітня 1953 року в м. Павлограді.

Після закінчення школи в 1970 р. вступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність "Будівництво підземних споруд і шахт", який закінчив з відзнакою в 1975 р. і був прийнятий інженером Ниса на кафедру "Будівництва шахт і підземних споруд".

З 1976 року продовжив трудову діяльність в комбінаті "Дніпрошахтобуд" (м. Павлоград) на будівництві шахт Західного Донбасу, працюючи послідовно прохідником, гірничим майстром і помічником начальника ділянки, начальником ділянки, начальником гірничого цеху, головним інженером, начальником шахтобудівного управління, а з 1990 по 1997 рік - начальником комбінату "Дніпрошахтобуд".

За період роботи нагороджений галузевими орденами Міністерства вугільної промисловості СРСР і почесними грамотами ЦК ВЦСПС за високі виробничі показники при будівництві і введенні в експлуатацію вугільних підприємств, промисловоцивільних об'єктів, об'єктів побутового комплексу і житла в Західному Донбасі, і як активний раціоналізатор.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 році з відзнакою закінчив Академію Народного Господарства СРСР.

З 1997 року працює доцентом на кафедрі СШ і ПС.

Нині читає курси лекцій з дисциплін "Проектування будівництва гірничих підприємств", "Проектно-кошторисна справа", "Тепло - газопостачання і вентиляція", "Етика виробничих стосунків", "Професійні функції і завдання фахівців і магістрів", "Основи будівельної справи", "Технологія будівельного виробництва", "Проектування будівництва міських об'єктів", веде курсове проектування за технологією спорудження горизонтальних і похилих виробок для студентів факультету будівництва, керує учбово-виробничою практикою шахтобудівників, забезпечує маркетинг базових підприємств для проведення усіх видів практик студентів кафедри, веде дипломне проектування, є членом державної екзаменаційної комісії.

Член правління Будівельної палати Дніпропетровського міського виконавчого комітету.

Займається науковою діяльністю. Наукові інтереси пов'язані з питаннями забезпечення стійкості гірничих виробок, вдосконаленням технології проведення гірничих виробок, проектування і організації гірничопрохідницьких робіт, менеджменту якості управління будівельними підприємствами.

Автор більше 30 наукових і навчально-методичних робіт і наукового відкриття № 54 (1997 р.).

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України, має низку подяк від керівництва Національного гірничого університету.

© 2006-2021 Інформація про сайт