Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА І ГЕОМЕХАНІКИ

ТКАЧ Олександр Олексійович

Kандидат технічних наук, доцент

Народився 16 травня 1947 року.

Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут у 1972 р. за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” та Дніпропетровський державний університет у 1987 р. за спеціальністю “Математика”.

Працював у різних будівельних організаціях: інженером – у тресті “Генічеськсільбуд”, майстром і старшим майстром – у трестах “Київпромбуд” та “Донецькмістбуд”, начальником конструкторсько-технологічного бюро – на Дніпропетровському заводі гірничо-шахтного обладнання, головним спеціалістом – в інституті “Дніпродіпрошахт”. Захистив кандидатську дисертацію у 1996 р. на тему: “Динаміка аварійних режимів багатоканатної підіймальної установки з машиною наземного розташування” (спеціальність 05.15.16 “Гірничі машини”).

На кафедрі працює з 2000 р. У 2003 році отримав вчене звання доцента по кафедрі будівельних геотехнологій і конструкцій.

Викладає дисципліни “Комп'ютерне проектування у будівництві”, “Проектування міських підземних об'єктів”, “Гірничотехнічні будівлі і споруди”, “Металеві конструкції”, “Залізобетонні конструкції”, “Моделювання геомеханічних процесів” для студентів спеціальності “Шахтне та підземне будівництво”. Керує розробкою дипломних проектів. Розробляє необхідне методичне забезпечення навчального процесу, впроваджує в навчальний процес системи комп'ютерної математики та інші спеціалізовані програми.

Продовжує співпрацю з проектно-дослідними організаціями, а також з шахтами, рудниками та іншими промисловими підприємствами, залучаючи до проектної й науково-дослідницької роботи студентів.

Займається науковою діяльністю. Приймає участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних робіт. Наукові інтереси: питання міцності та стійкості конструкцій, математичне моделювання.

Опублікував 31 наукову та методичні праці (в т.ч. 2 авторських свідоцтва та 2 патенти на винаходи). Розробив 4 керівних документи Держвуглепрому.

© 2006-2020 Інформація про сайт