Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА І ГЕОМЕХАНІКИ

МАТЮШИН Анатолій Павлович

Kандидат технічних наук, доцент

Народився 10 жовтня 1946 року в місті Олександрія Кіровоградської області.

У 1965 році закінчив середню школу. У цьому ж році був покликаний в ряди Радянської армії.

У 1966 році вступив до Чернігівського військового льотного училища. У 1969 році перевівся на другий курс гірничого факультету Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ), який закінчив в 1973 році з відзнакою.

Після закінчення інституту поступив в аспірантуру при кафедрі "Підземної розробки родовищ корисних копалин" (ПРРКК) копалини ДГІ.

У 1975 році за програмою обміну між країнами СЕВ був направлений в Польщу для навчання в докторантурі при кафедрі "Гірничої геомеханіки" в Краківській Гірничо-металургійній Академії ім. Сташица, яку успішно закінчив в 1978 році, захистивши дисертаційну роботу і отримавши вчену ступінь доктора технічних наук.

З 1978 року працював старшим науковим співробітником НІСа кафедри ПРРКК, потім асистентом, а з 1985 року доцентом кафедри будівництва шахт і підземних споруд. Вчене звання доцента по кафедрі будівництва шахт і підземних споруд отримав в 1989 році.

Наукові інтереси пов'язані з вивченням напружено-деформованого стану гірничих порід навколо очисних виробок і забезпеченням стійкості протяжних гірничих виробок.

За час роботи на кафедрі читав майже усі учбові дисципліни, передбачені програмою підготовки гірничих інженерів, розробляв необхідне методичне забезпечення учбового процесу.

Опублікував близько 35 наукових і навчально-методичних робіт.

© 2006-2020 Інформація про сайт