Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ІВАНОВА Ганна Павлівна

Kандидат технічних наук, доцент

Scholar  Scopus  Web Of Science  Orcid

Народилася 5 травня 1972 року в м. Дніпропетровську.

У 1989 році закінчила школу і вступила до Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту на факультет "Мости і транспортні тунелі".

У 1994 році з відзнакою закінчила інститут за фахом "Мости" з присвоєнням кваліфікації інженер-будівник і була прийнята на посаду асистента кафедри "Будівельна механіка" Дніпропетровського металургійного інституту. Вчилася в аспірантурі (заочно) при цій же кафедрі.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за фахом «Будівельна механіка». У 2003 році отримала вчене звання доцента.

З 2006 року - доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Веде лекційні, практичні і лабораторні заняття по курсах «Будівельне матеріалознавство», «Будівельні конструкції», «Будівельні конструкції наземних і підземних об'єктів», «Матеріалознавство» для студентів факультету будівництва, гірничого, механіко-машинобудівельного та геологорозвідувального факультетів.

Керує курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів та аспірантів. Розробляє необхідне методичне забезпечення навчального процесу, використовує в практиці викладання елементи інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

З 2013 по 2016 рік навчалася у докторантурі на кафедрі будівництва, геотехніки і геомеханіки. Науковий консультант - професор О.М. Шашенко.

Наукові інтереси пов'язані з:

  • вивченням впливу динамічних навантажень на стержневі конструкції і забезпеченням надійності їх роботи;
  • дослідженням властивостей будівельних матеріалів та виробів.

Опублікувала понад 80 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 патент

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

myngu-sharepoint

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З 26.12.2016 – 26.01.2017 підвищувала кваліфікацію у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту им. Акад. В. Лазаряна. Тема стажування: «Опанування методами чисельного моделювання поведінки багатоелементних конструкцій із начальними або набутими у процесі експлуатації дефектами, в умовах впливу динамічних навантажень з використанням сучасних програмних комплексів».

Брала участь у тренінгу (тренер Ус С.А. професор кафедри системного аналізу і управління НТУ «Дніпровська політехніка») для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, який проходив 29 березня 2019 року у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Отримала сертифікат.

Перелік дисциплін, що викладаються:

© 2006-2020 Інформація про сайт