Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ГРИГОР'ЄВ Олексій Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент, проректор з господарської роботи

Scholar  Scopus  Web Of Science  Orcid  Linkedin

Народився 18 липня 1978 року в м. Дніпропетровську.

У 1995 році закінчив середню школу № 51 і вступив до Державної гірничої академію Україні на спеціальність «Будівництво шахт і підземних споруд». У 2000 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет і в цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру будівельних геотехнологій і геомеханіки.

Після закінчення аспірантури, з 2003 року прийнятий на посаду асистента.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування параметрів запобіжних ціликів капітальних гірничих виробок в умовах вугільних шахт». Науковий керівник - професор О.М. Шашенко. У 2013 році отримав вчене звання доцента.

З 2012 року працює на посаді доцента. Веде заняття з курсів «Проектно-кошторисна справа», «Проектування в гірництві», «Технологія та безпека виконання підривних робіт», «Спорудження гірничих виробок», "Гірничопрохідницька техніка".

З 2018 року працює професором кафедри за сумісництвом, обіймаючи посаду проректора з господарської роботи за основним місцем роботи.

До 2017 року брав участь у виконанні госдоговірних і держбюджетних тем. У 2008-2009 роках отримав грант на виконання наукових досліджень в рамках міжнародного проекту «Стійкість геотехнічних систем: ризики, процеси та явища» (фонд Civillian Research and Development Foundation, USB1-021-DP-07). Наукові інтереси: механіка гірських порід, технологія будівництва підземних споруд, забезпечення стійкості гірничих виробок, проектно-кошторисна справа.

Автор понад 70 наукових і методичних робіт.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

Національної академії наук України з «27» березня 2017 року по «27» квітня 2017 року. Довідка про підсумки стажування, «Опанування сучасних методів та способів забезпечення безпеки ведення підривних робіт при підземному видобутку корисних копалин та будівництві підземних об’єктів, в т.ч. тунелів»; 27.04.2017

ТРЕНІНГИ

Перелік дисциплін, що викладаються:

  • Проектування в гірництві
  • Проектно-кошторисна справа (практичні заняття)
  • Курсовий проект з технології та безпеки виконання підривних робіт


© 2006-2020 Інформація про сайт