Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ЖАБЧИК (ПРИЧИНА) Катерина Сергіївна

Кандидат технічних наук

Начальник відділу міжнародної академічної мобільності

Scholar  Scopus Web Of Science  Orcid

Народилася 11 лютого 1990 року в м. Дніпропетровськ.

У 2007 році закінчила середню загальноосвітню школу № 96 м. Дніпропетровська із золотою медаллю і вступила в Національний гірничий університет на факультет будівництва, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

Після закінчення навчання в 2012 році отримала диплом магістра з відзнакою із присвоєнням кваліфікації професіонала в галузі будівництва, дослідника.

У тому ж році вступила до аспірантури на кафедру будівництва та геомеханіки, наукова спеціальність – геотехнічна і гірнича механіка. Науковий керівник – д.т.н., професор Шаповал В.Г.

У 2015 році закінчила аспірантуру і влітку 2016 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою "Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод", за яку присуджено звання кандидата технічних наук (наукова спеціальність – 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка).

З 2014 року - менеджер відділу міжнародних проектів Інституту міжнародних освітньо-наукових програм НГУ.

З 2016 року - асистент кафедри БГГМ за сумісництвом, викладає дисципліни: «Управління науковими проектами» (лекції і практичні заняття), «Методологія наукових досліджень» (практичні заняття).

З 2018 року спільно з викладачами кафедри проводить заняття англійською мовою з дисциплін «Будівельне матеріалознавство», «Архітектура будівель і споруд», «Механіка грунтів, основи і фундаменти», є куратором англомовних груп іноземних студентів 192 спеціальності.

З травня 2019 року – начальник відділу міжнародної академічної мобільності.

З вересня 2020 року - доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки. Гарант освітньої програми 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Підвищення кваліфікації:

У 2014 році здобула грант і пройшла стажування у Віденському технічному університеті за програмою Стипендіального фонду Австрійської республіки для стажування студентів, аспірантів і молодих вчених.

У 2016 році прийняла участь у реалізації проекту Erasmus+ "Multiculturalism - the Outcome of Social Acceptance, Integration and Culture" (MOSAIC), що мав за мету висвітлити важливі аспекти концепції мультикультуралізму через призму архітектури (Італія, Сицилія, Палермо).

Приймає участь у міжнародних проектах і розвиває міжнародні можливості для студентів і викладачів кафедри БГГМ.

Активно підвищує рівень педагогічної кваліфікації за рахунок участі у тренінгах з удосконалення викладацької майстерності і т.п.

Займається науковою та громадською діяльністю, бере участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних тем.

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням стійкості грунтових укосів та схилів, архітектурою та дизайном, проектним менеджментом і фандрейзингом.

Володіє англійською мовою.

Дисципліни, що викладаються:

© 2006-2022 Інформація про сайт