Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Спеціальність: 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

лого прозрач.png
Ступінь: бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з гідротехнічного будівництва,  водної інженерії та водних технологій

Форми навчання: денна, заочна.
Терміни навчання (очна): бакалавр - 4 роки          
Терміни навчання (заочна):
       бакалавр - 4 роки            

2.jpg

 Гідротехнічне будівництво – сфера діяльності, що має певні особливості.  Будівництво гідротехнічних об'єктів є однією з найскладніших галузей капітального будівництва. Це можна пояснити індивідуальністю та неповторністю конструктивних та компонувальних рішень гідротехнічних споруд, значними обсягами робіт, сконцентрованих на обмежених за розмірами будівельних майданчиках, та високою інтенсивністю їх виконання. На відміну від промислового, цивільного та навіть великого енергетичного будівництва зведення гідротехнічних об'єктів багато в чому залежить від топографічних та інженерно-геологічних умов, що пов'язано з великою різноманітністю водних режимів річок. До гідротехнічних споруд пред'являють підвищені вимоги щодо надійності, міцності, водонепроникності та морозостійкості, що викликає необхідність застосування спеціальних технологій виконання гідротехнічних робіт.

5.jpg

Об’єкти вивчення:  споруди та обладнання в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водні технології.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технічні рішення в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водних технологіях; надання знань та практичних навичок з проектування, будівництва та експлуатації водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд;  розробляти нові ресурсо- та енергозберігаючі технології їх влаштування, досліджувати вплив шкідливої дії води на навколишнє середовище та інше.

Область професійної діяльності:  фахова підготовка в галузі проектування, будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції гідротехнічних споруд, інженерного забезпечення та обладнання об'єктів водної інженерії населених пунктів та промислових підприємств.

Наші випускники можуть займатись проектуванням, технічною експлуатацією і реконструкцією як окремих природоохоронних споруд та водогосподарських об’єктів, так і цілих систем водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, об’єктів водопостачання, рибного господарства, санітарних і рекреаційних об’єктів. Бакалаври отримують необхідні базові знання в області створення новітніх та енергозберігаючих будівельних технологій, ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівництва, оволодівають сучасними методами будівельно-монтажних робіт, можливостями застосування спеціальних будівельних геотехнологій з врахуванням вимог раціонального природокористування і збереження довкілля.

4.jpg

 Об'єкти професійної діяльності:

-  всі об'єкти промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість та кількість (насосні станції, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні споруди, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу, водоочисні комплекси промислових підприємств, системи оборотного та безстічного водопостачання промислових об’єктів);

-  природно-техногенні комплекси, інженерно-екологічні системи, природоохоронні комплекси, водогосподарські системи та інші природно-техногенні комплекси, що підвищують ефективність використання компонентів природи.                                      6.jpg

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт