Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» здійснює набір студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та за освітньо-професійною програмою «Шахтне та підземне будівництво» спеціальності 184 «Гірництво».

Форми навчання:
денна, заочна, вечірня

СТУПІНЬ МАГІСТР
192 БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ184 ГІРНИЦТВО
Освітньо-професійна програма: 

«Промислове і цивільне 
будівництво»
 
Освітньо-професійна програма: 

«
Шахтне і підземне будівництво» 
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

- денна форма:
1,5 роки на базі ступіня БАКАЛАВР

- заочна форма:
1,5 роки на базі ступіня БАКАЛАВР
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

- денна форма:
1,5 роки на базі ступіня БАКАЛАВР

- заочна форма:
1,5 роки на базі ступіня БАКАЛАВР

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ

- денна (заочна) форма:
21 особа

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ


- денна (заочна) форма: 
50 осіб


Для вступу на ступінь «МАГІСТР»
необхідно надати наступні документи: 

Для вступників на основі
ступіня «бакалавр»

- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом бакалавра з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія; 
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН;
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;
- витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту (факультету), затверджений головою Вченої ради, щодо розгляду наукових досягнень вступника з визначенням кількості додаткових балів;
-
 пільги (за наявністю).  Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юриста університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84.   
                  

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ:

з 10 липня 2019 року 
по 23 липня 2019 року 


Вступні випробовування: 
з 24 липня 2019 року 
по 04 серпня 2019 року 

Рейтинговий список та рекомендація (за державним замовленням): 
 з 05 серпня 2019 року 
по 10 серпня 2019 року
Рекомендація (за договором):
з 11 серпня 2019 року
по 16 серпня 2019 року


© 2006-2019 Інформація про сайт