Національний гірничий університет — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
На даний час наведено інформацію за попередній рік!
Після затвердження Умов прийому до нашого університету у 2018 році інформацйія буде оновлена!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» набирає студентів за спеціалізаціями «Промислове і цивільне будівництво» та «Інжиніринг та оцінка об’єктів будівництва» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та за спеціалізаціями «Будівельні геотехнології та геомеханіка» та «Вибухові технології та матеріали» спеціальності 184 «Гірництво».

Форми навчання:
денна, заочна, вечірня

СТУПІНЬ БАКАЛАВР
192 БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ184 ГІРНИЦТВО
Спеціалізація:
«Промислове і цивільне
будівництво»,

«Інжиніринг та оцінка об’єктів будівництва»


Спеціалізація:
Будівельні геотехнології та геомеханіка»,

«Вибухові технології та матеріали»ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ


- денна форма:
4 роки на базі повної середньої освіти;
3 роки на базі молодшого спеціаліста;
- заочна форма:
4 роки на базі повної середньої освіти;
3 роки на базі молодшого спеціаліста.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ  
- денна форма: 50 осіб;
- заочна форма: 50 осіб.


Для вступу на ступінь «БАКАЛАВР» 
необхідно надати наступні документи:


Для вступників на основі
повної загальної освіти
(випускники загальноосвітніх шкіл)
Для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

(випускники технікумів та коледжів)
Заява на вступ подається 
в електронному вигляді. 
Після отримання рекомнедації на вступ вступник особисто надає до приймальної комісії нижче перелічені документи:

- документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - атестат з додатком);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);  
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання за 2017 рік або за 2016 рік:
для спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та  184  «Гірництво»:
 – Українська мова та література
(100 балів*0,3);
– Математика (100 балів*0,25);
– Географія або Іноземна мова (100 балів*0,35).
- пільги (за наявністю).

УВАГА! 
Особи, які мають пільги при вступі до ВНЗ, 
а також свідоцтво про закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «НГУ» або диплом призера всеукраїнських олімпіад, подають власноруч заповнену заяву в паперовій формі з додатком до неї всіх документів, перелічених вище!

- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом молодшого спеціаліста з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- пільги (за наявністю). 
Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юрисконсульта університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

з 12 липня 2017 року
по 26 липня 2017 року


Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення):
 з 01 серпня 2017 року
по 05 серпня 2017 року
Рекомендація (за договором):
з 06 серпня 2017 року
по 10 серпня 2017 року
з 12 липня 2017 року
по 24 липня 2017 року


Вступні випробовування:
з 25 липня 2017 року
по 31 липня 2017 року

Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення):
 з 01 серпня 2017 року
по 05 серпня 2017 року
Рекомендація (за договором):
з 06 серпня 2017 року
по 10 серпня 2017 року

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт