Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» здійснює набір студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та за освітньо-професійною програмою «Шахтне та підземне будівництво» спеціальності 184 «Гірництво».

Форми навчання:
денна, заочна, вечірня

СТУПІНЬ БАКАЛАВР
192 БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ184 ГІРНИЦТВО
Освітньо-професійна програма:

«Промислове і цивільне
будівництво»

Освітньо-професійна програма:

«
Шахтне і підземне будівництво»


ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ


- денна форма:
4 роки на базі повної середньої освіти;
3 роки на базі молодшого спеціаліста;
- заочна форма:
4 роки на базі повної середньої освіти;
3 роки на базі молодшого спеціаліста.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ  
- денна форма: 80 осіб;
- заочна форма: 20 осіб.


Для вступу на ступінь «БАКАЛАВР» 
необхідно надати наступні документи:


Для вступників на основі
повної загальної освіти
(випускники загальноосвітніх шкіл)
Для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

(випускники технікумів та коледжів)
Заява на вступ подається 
в електронному вигляді. 
Після отримання рекомнедації на вступ вступник особисто надає до приймальної комісії нижче перелічені документи:

- документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - атестат з додатком);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);
- копію приписного посвідчення (для осіб чоловічої статі);         
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- пільги (за наявністю). 
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання за 2019 рік або за 2017-18 роки:
для спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія»:
 – Українська мова та література
(100 балів*0,3);
– Математика (100 балів*0,25);
– Фізика або Іноземна мова (100 балів*0,35
).


для спеціальності 184  «Гірництво»: 
 – Українська мова та література 
(100 балів*0,3); 
– Математика (100 балів*0,3); 
– Географія або Іноземна мова (100 балів*0,3). 


УВАГА! 
Особи, які мають пільги при вступі до ЗВО, 
а також диплом призера всеукраїнських олімпіад, подають власноруч заповнену заяву в паперовій формі з додатком до неї всіх документів, перелічених вище!

- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом молодшого спеціаліста з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН (ідентифікаційний код);
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- пільги (за наявністю). 
Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юрисконсульта університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

з 10 липня 2019 року
по 22 липня 2019 року


Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення):
 з 26 липня 2019 року
по 31 липня 2019 року
Рекомендація (за договором):
з 01 серпня 2019 року
по 11 серпня 2019 року
з 10 липня 2019 року
по 22 липня 2019 року


Вступні випробовування:
з 23 липня 2019 року
по 25 липня 2019 року

Рейтинговий список та рекомендація (державне замовлення):
з 26 липня 2019 року 
по 31 липня 2019 року 
Рекомендація (за договором):
з 01 серпня 2019 року 
по 11 серпня 2019 року

© 2006-2019 Інформація про сайт