Національний гірничий університет — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Спеціальність: "ГІРНИЦТВО"
Спеціалізація: "ШАХТНЕ І ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО"


Ступені:бакалавр, магістр.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:        спеціаліст. 
Кваліфікація:гірничий інженер-будівельник.
Форми навчання:денна, заочна.
Терміни навчання (денна):бакалавр - 4 роки; спеціаліст - 1 рік; магістр - 1,5 роки.
Терміни навчання (заочна):       бакалавр - 4 роки; спеціаліст - 1,5 роки; магістр - 1 рік 8 міс.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціальністю можна отримати кваліфікацію - бакалавр, спеціаліст, магістр, зі строком навчання: бакалавр - 3 роки; спеціаліст - 1 рік; магістр - 1,5 роки.

Програма підготовки - «Оцінка нерухомого майна промислових підприємств»

Якщо вартість землі розраховується на підставі показників її родючості, то нерухомість промислових підприємств оцінюється за зовсім іншими параметрами: аналізується технічний стан будівель, виробничі потужності, рівень орендної плати та оподаткування. Оцінка нерухомості, або визначення вартості виробничої лінії на фабриці, або оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії - все це вимагає професійної роботи оцінювача. Експерт з оцінки промислових підприємств - це в першу чергу будівельник і маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який проводе розрахунки, а також в деякій мірі юрист - все це в одній особі, в одній професії. Спеціальність здебільшого спрямована на вивчення будівель і споруд промислового типу, також їх оцінку. Випускники займаються експертизою, інспектуванням, проектуванням і будівництвом промислових підприємств. Працює оцінювач-експерт у спеціалізованих оціночних фірмах, банківських та фінансово-консалтингових структурах, також на великих будівельних підприємствах.


Програма підготовки - «Міське підземне будівництво»
Кваліфікація - гірничий інженер-будівельник

Сучасне підземне господарство великих міст включає різні інженерно-транспортні підземні спорудження, підприємства торгівлі і суспільного харчування, видовищні, адміністративні і спортивні споруди, об'єкти комунально-побутового обслуговування і складського господарства, промислові об'єкти. Підземні виробки виявилися ідеальним за санітарно-гігієнічними і кліматичними умовами місцем для збереження промислової продукції й особливо швидкопсувних продуктів.

На додаток до загальної програми підготовки гірничого інженера-будівельника студенти навчаються проектуванню і будівництву об'єктів в умовах підземного простору міст, що передбачає забезпечення підвищеної довговічності і надійності споруд, облік забудови поверхні і надійну їхню охорону.Важливими є питання проведення робіт із застосуванням спеціальних способів - водозниження, заморожування ґрунтів, гідроізоляції підземних об'єктів, попередження зсувних процесів.

Програма підготовки - «Будівництво доріг і тунелів»
Кваліфікація - гірничий інженер-будівельник

Рішення транспортних проблем пов'язане з будівництвом швидкісних підземних магістралей як місцевого, так і міжнародного значення.

У зв'язку зі складним рельєфом поверхні майбутнім швидкісним транспортним магістралям прийдеться перетинати гори, ріки, залізничні й автомагістралі, що потребує зведення великого числа мостів і віадуків, будівництва тунелів і супутньої інфраструктури - мотелів, магазинів, автозаправних і ремонтних станцій.

Тому на додаток до загальної програми підготовки гірничого інженера-будівельника студенти опановують навички виконання робіт із проектування і розрахунку транспортних тунелів і автомобільних доріг, вивчають сучасні технології і способи організації будівництва, утримання і ремонту цих об'єктів, а також отримують глибокі знання в сфері економіки і менеджменту будівельного виробництва.Випускники цієї спеціалізації можуть працювати в проектних і дорожньо-будівельних організаціях, займаючи різні керівні посади від майстра до генерального директора.

Програма підготовки -«Будівництво і реконструкція
гірничодобувних підприємств» Кваліфікація -
гірничий інженер-будівельник

В даний час головним питанням для більшості країн світу стає забезпеченість запасами енергоносіїв. Україна має величезні запаси корисних копалин. Видобуток корисних копалин для потреб економіки нерозривно зв'язаний з будівництвом нових і реконструкцією вже діючих гірничодобувних підприємств.

Відповідно до профілю спеціальності належна увага приділена більш глибокому вивченню дисциплін, пов'язаних з будівництвом сучасних шахт, реконструкцією діючих шахт і гірничих підприємств, застосуванням сучасного високопродуктивного устаткування і новітніх технологій, а також питанням економіки, організації і планування цих робіт.

Гірничий інженер-будівельник підготовлений для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектної і дослідницької діяльності в галузі підземного і шахтного будівництва. Він досконально знає: технологію будівельного виробництва, принципи проектування, техніку і технологію будівництва шахт і підземних споруд; економіку галузі і підприємства, основи організації, планування і управління виробництвом і якістю будівництва; питання охорони праці і навколишнього середовища, основи права і наукової організації праці.

Випускник університету цієї спеціальності здатний: здійснювати керівництво й оперативне управління будівельними і технологічними процесами на практиці; вибирати і розробляти раціональну технологію будівництва підземних споруд і виробок, здійснювати контроль якості провадження робіт; виконувати конструкторські розробки і проектувати організацію зведення технічних і цивільних будинків і споруд на земній поверхні.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт