Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Спеціальність: 184 "ГІРНИЦТВО"


Ступені:бакалавр, магістр.
Кваліфікація:гірничий інженер-будівельник.
Форми навчання:очна (денна, вечірня), заочна.
Терміни навчання (денна):бакалавр - 4 роки; магістр - 1,5 роки.
Терміни навчання (заочна):       бакалавр - 4 роки; магістр - 1,5 роки.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціальністю можна отримати кваліфікацію - бакалавр, магістр, зі строком навчання: бакалавр - 3 роки; магістр - 1,5 роки.

Спеціалізація - «Будівельні геотехнології і геомеханіки»

ГБ1.pngГБ3.png

Об'єктом діяльності фахівця з будівельних геотехнологій (підземного будівельника) є техніка і технологія будівництва підземних і наземних споруд ци

вільного і промислового призначення, будівництво міськи

х підземних та унікальних об’єктів.

Сучасне підземне господарство складається з міського підземного будівництва, будівництва доріг і тунелів, з будівництва і реконструкції гірничодобувних підприємств. Воно включає різні інженерно-транспортні підземні споруди, підприємства торгівлі і суспільного харчування, видовищні, адміністративні і спортивні споруди, об'єкти комунально-побутового обслуговування і складського господарства, промислові об'єкти, швидкісні підземні магістралі як місцевого, так і міжнародного значення. У зв'язку зі складним рельєфом поверхні майбутнім швидкісним транспортним магістралям прийдеться перетинати гори, ріки, залізничні й автомагістралі, що потребує зведення великого числа мостів і віадуків, будівництва тунелів і супутньої інфраструктури – мотелів, магазинів, автозаправних і ремонтних станцій. 

ГБ2.png

Вимоги до сучасного будівельника підземних споруд включають в себе доскональні знання – технологій будівельного виробництва, принципів проектування будівельних підземних об’єктів, техніки і технологій будівництва підземних споруд і шахт; економіки галузі і підприємства, основ організації, планування і управління виробництвом і якістю будівництва; з питань охорони праці і навколишнього середовища, основ права і наукової 

організації праці тощо.
Спеціалізація - «Вибухові технології і матеріали»

image4.jpegОб'єктом діяльності фахівця з вибухових технологій та матеріалів є системи вибухових технологій, вибухові та високоенергетичні матеріали.

Вибухові технології та матеріали складаються з геобудівельних технологій із використанням підривних робіт та безпекою їх виконання, технологією виробництва новітніх промислових вибухових речовин, параметрів вибухових матеріалів, з методів розробки та оптимізації організаційних та технологічних процесів у геобудівництві, з менеджменту гірничих та будівельних підприємств, з методики формування проектної та інвесторської документації будівельних геотехнологій, викладання у вищому навчальному закладі, вирішення складних задач і проблем гірництва, що передбачає проведення досліджень та впровадження інновацій.

image5.jpegВипускники цієї спеціальності можуть здійснювати керівництво та оперативне управління вибуховими (підривними) роботами та їх проектування, працювати на виробництвах з виготовлення промислових вибухових речовин та в установах, що проектують високоенергетичні матеріали невибухового призначення. Вони займають керівні посади від майстра до генерального директора на гірничих та будівельних підприємствах

© 2006-2020 Інформація про сайт