Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

УСИК Ігор Іванович

Канидат технічних наук, професор

Народився 23 вересня 1954 року.

Закінчив в 1976 р. Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовищ корисних копалин», отримавши кваліфікацію гірничого інженера.

В 1976-1979 рр.. - Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт Дніпропетровського гірничого інституту.

З 1979 - інженер НДСу; старший науковий співробітник; асистент кафедри відкритих гірничих робіт; завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії № 17.

З 1993 р. - доцент кафедри будівництва шахт і підземних споруд; з 2001 р. - професор кафедри.

З 1995 р. - заступник декана шахтобудівного факультету, а з 1998 р. і по теперішній час - декан факультету будівництва Національного гірничого університету.

В даний час читає лекції з навчальних дисциплін: "Вибухові роботи", "Основи фізики гірських порід", "Процеси при про-веденні гірничо-розвідувальних виробок", "Основи гірничого виробництва", а також проводить практичні заняття та лабораторні роботи, керує навчальною , виробничою та переддипломною практиками студентів, курсовим проектуванням.

Член ректорату та Вченої ради Національного гірничого університету.

Наукові інтереси професора Усика І.І. спрямовані на вивчення і визначення закономірностей процесу руйнування гірських порід і вдосконалення технології буропідривних робіт, зокрема, на розробку нових конструкцій зарядів ВР, методів руйнування гірських порід вибухом, підвищення ефективності геотехнологій. Ці питання є продовженням багаторічних фундаментальних і прикладних досліджень кафедри в області гірських і будівельних технологій. Результати наукових досліджень Усика І.І. знайшли своє відображення в 80 наукових статтях та авторських свідоцтвах, багатьох звітах про науково-дослідній роботі, якими він керував і безпосередньо брав участь як виконавець.

Нагороджений знаком «Шахтарська слава» 2-го і 3-го ступеня, ювілейною медаллю Національного гірничого університету, почесними дипломами, має низку подяк від керівництва університету.

© 2006-2019 Інформація про сайт