Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

КУХАРЕВ Євген Валентинович

Kандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Народився 31 серпня 1953 року у Дніпропетровську.

У 1970 р. вступив і в 1975 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет за спеціальністю «Прикладна газова динаміка і тепломасообмін». Після закінчення університету працював у відділі гірничої аерогазодинаміки ІГТМ НАН України.

У 1980 р. заочно закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за фахом «Підземна розробка вугільних, рудних і нерудних родовищ».

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію. Науковий керівник - член-кор. НАН України Ф.А. Абрамов, докт. т.зв. Б.Є. Грецінгер.

Наукові інтереси: дослідження закономірностей утворення мікрогазових родовищ в умовах закритих шахт і відпрацьованих горизонтів.

Результати досліджень увійшли в підручник з технології гірничого виробництва.

Автор 9 патентів, близько 60 наукових публікацій.

© 2006-2020 Інформація про сайт