Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Нечитайло_big.jpgНЕЧИТАЙЛО Олександр Євгенович

Kандидат технічних наук

Народився 8 січня 1987р. у м.Макіївка (Донецька обл.).

Поступив в Донбаську національну академію будівництва та архітектури (далі ДонНАБА) у 2004р. на спеціальність «Промислове та цивільне будівництво». У 2010р. отримав кваліфікацію «магістр будівництва» (з відзнакою).

З вересня 2010р. займався технічною діагностикою будівель і споруд в ТОВ "НВП" ДОНТЕХЕКСПЕРТ " м. Донецьк.

З березня 2011р. займався технічною діагностикою споруд вугледобувних підприємств (шахтні копри, транспортерні галереї тощо) у СНПЦ «Надшахтні споруди» ДонНАБА.

У жовтні 2010р. вступив до аспірантури ДонНАБА, закінчив аспірантуру у 2013р.

З вересня 2011р. працював асистентом кафедри металевих конструкцій ДонНАБА.

З березня по вересень 2012р. проходив стажування в університеті «Bauhaus-Universität» м. Веймар, Німеччина.

У травні 2014р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації «Забезпечення міцності вузлів опирання напрямних шківів рамних укісних шахтних копрів». Науковий керівник – Кущенко Володимир Миколайович, д.т.н., професор кафедри будівельних конструкцій і мостів Національного університету «Львівська політехніка».

З жовтня 2014р. працює асистентом на кафедрі будівництва, геотехніки і геомеханіки ДВНЗ "Національний гірничій університет". Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «Виробнича база будівництва» та «Планування міст та транспорт».

Наукові інтереси Нечитайло О.Є. стосуються дослідження дійсної роботи і вдосконалення методів розрахунку будівельних конструкцій рамних гірничотехнічних споруд.

                                                                         

  АКТУАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

© 2006-2019 Інформація про сайт