Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ГРИГОР'ЄВ Олексій Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 18 липня 1978 року в м. Дніпропетровську.

У 1995 році закінчив середню школу № 51 і вступив до Державної гірничої академію Україні на спеціальність «Будівництво шахт і підземних споруд». У 2000 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет і в цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру будівельних геотехнологій і геомеханіки.

Після закінчення аспірантури, з 2003 року прийнятий на посаду асистента.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування параметрів запобіжних ціликів капітальних гірничих виробок в умовах вугільних шахт». Науковий керівник - професор О.М. Шашенко. У 2013 році отримав вчене звання доцента.

 З 2012 року працює на посаді доцента. Веде заняття з курсів «Проектно-кошторисна справа», «Механіка гірських порід», «Управління якістю будівельної продукції», «Технологія та безпека виконання вибухових робіт», «Спорудження гірничих виробок», "Гірничопрохідницька техніка".

Заступник декана факультету будівництва з методичної роботи.

Займається науковою діяльністю, бере участь у виконанні госдоговірних і держбюджетних тем. У 2008-2009 роках приймав участь у наукових дослідженнях в рамках міжнародного проекту «Стійкість геотехнічних систем: ризики,процеси та явища» (грант фонду Civillian Research and Development Foundation, USB1-021-DP-07). Наукові інтереси: механіка гірських порід, технологія будівництва підземних споруд, забезпечення стійкості гірничих виробок, проектно-кошторисна справа.

Автор 24 наукових і методичних робіт.

© 2006-2019 Інформація про сайт