Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ПРИЧИНА Катерина Сергіївна

Асистент

Народилася 11 лютого 1990 року в м. Дніпропетровськ.

У 2007 році закінчила середню загальноосвітню школу № 96 м. Дніпропетровська із золотою медаллю і вступила в Національний гірничий університет на факультет будівництва, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

Після закінчення навчання в 2012 році отримала диплом магістра з відзнакою із присвоєнням кваліфікації професіонала в галузі будівництва, дослідника.

У тому ж році вступила до аспірантури на кафедру будівництва та геомеханіки, наукова спеціальність – геотехнічна і гірнича механіка. Науковий керівник – д.т.н., професор Шаповал В.Г.

У 2014 році здобула грант і пройшла стажування у Віденському технічному університеті за програмою Стипендіального фонду Австрійської республіки для стажування студентів, аспірантів і молодих вчених.

У 2015 році закінчила аспірантуру і влітку 2016 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою "Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод", за яку присуджено звання кандидата технічних наук (наукова спеціальність – 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка).

З 2014 року працює менеджером відділу міжнародних проектів Інституту міжнародних освітньо-наукових програм НГУ.

З 2016 року - асистент кафедри БГГМ за сумісництвом.

У 2016 році прийняла участь у реалізації проекту Erasmus+ "Multiculturalism - the Outcome of Social Acceptance, Integration and Culture" (MOSAIC), що мав за мету висвітлити важливі аспекти концепції мультикультуралізму через призму архітектури (Італія, Сицилія, Палермо). 

Займається науковою та громадською діяльністю, бере участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних тем.

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням стійкості грунтових укосів та схилів, архітектурою та дизайном, проектним менеджментом і фандрейзингом.

Володіє англійською мовою.

© 2006-2019 Інформація про сайт