Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

СОЛОДЯНКІН Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Народився 24 липня 1965 року в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Після закінчення середньої школи № 4 в 1982 р. вступив до Тернівського гірничого професійно-технічного училища № 41, яке закінчив в 1983 р. з відзнакою, отримавши спеціальність «Електрослюсар підземний». Працював на шахті «Павлоградська» ВО «Павлоградвугілля» в електроцеху.

У 1983 році вступив до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема на спеціальність «Будівництво підземних споруд і шахт». З 1984 по 1986 рік проходив службу в лавах Радянської армії в Казахстані.

У 1990 році закінчив інститут з відзнакою і був прийнятий на кафедру будівництва шахт і підземних споруд асистентом. З 1992 року навчався в аспірантурі ДГІ (заочно), по закінченні якої в 1996 році, захистив кандидатську дисертацію. Науковий керівник - професор О.М. Шашенко.

У 1997 році переведений на посаду доцента, у 2000 році отримав вчене звання доцента. У 2004-2007 р.р. навчався в докторантурі при кафедрі. У 2009 році захистив докторську дисертацію за спеціальностями "Шахтне і підземне будівництво" і "Геотехнічна і гірнича механіка". Науковий консультант - О.М. Шашенко.

З 2010 року - професор кафедри будівництва і геомеханіки. У 2011 році отримав вчене звання професора.

В даний час читає курси лекцій з дисциплін "Технологія будівництва вертикальних виробок", "Спеціальні способи спорудження виробок", "Монолітне домобудування", "Технологія будівництва гірничих об'єктів", "Спеціальні способи в геотехнологіях" для студентів спеціальностей "Шахтне і підземне будівництво" і "Промислове та цивільне будівництво", веде практичні заняття, керує виробничою практикою, курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою магістрів і студентів, є куратором однієї з академічних груп.

З 1990 по 1995 рік - керівник навчально-технологічної практики студентів шахтобудівників. З 1995 по 1998 рік - секретар приймальної комісії шахтобудівного факультету. Заступник декана факультету будівництва: з 1997 по 1998 рік - з навчальної роботи, з 1998 року - з наукової роботи. З 1998 року - відповідальний виконавець бюджетної тематики кафедри. З 2001 року - вчений секретар спеціалізованої ради Д 08.080.04 при НГУ із захисту докторських дисертацій.

Займається науковою діяльністю. Бере участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт. Наукові інтереси пов'язані з питаннями геомеханіки, технології будівництва підземних споруд, забезпечення стійкості гірничих виробок в складних гірничо-геологічних умовах і на великих глибинах. Ним запропонований новий критерій здимання, що істотно розширює можливості застосування способів підвищення стійкості виробок та здійснення контролю і діагностики стану приконтурного масиву, а також розглянута нова концепція управління геомеханічними процесами для попередження катастрофічних і важких наслідків при будівництві та підтримці виробок глибоких шахт.

Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів.

Автор 195 наукових і навчально-методичних робіт, в т.ч. двох монографій та трьох науково-публіцистичних книг з історії кафедри будівництва і геомеханіки. Близько 20 статей опубліковані за кордоном, в т.ч. у Німеччині, Польщі, Росії та Китаї.

Нагороджений знаком «Шахтарська слава» 3-го ступеня (2004 р.), має подяку від Національної академії наук України (2009), а також низку подяк від Дніпропетровської міської ради народних депутатів, керівництва університету та факультету.

© 2006-2019 Інформація про сайт