Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

Максимова_фото_01.jpgМАКСИМОВА Елла Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат геолого-мінералогічних наук.

Має дві вищих освіти – гірничий інженер-гідрогеолог та економіст.

Після закінчення аспірантури працювала молодшим та старшим науковим співробітником галузевої лабораторії з питань підтоплення території шахт Західного Донбасу в НГУ, за сумісництвом займалася педагогічною діяльністю. На протязі з 1985 по 1993 рр. працювала інженером, старшим інженером, інженером першої категорії, ведучим, а потім головним фахівцем інституту "ДНІПРОДІПРОШАХТ" Мінвуглепрому СРСР.

Була розробником Еталону (стандарту підприємства) розділу "Охорона природного довкілля" проектів (РП) будівництва (реконструкції, технічного переозброєння, підтримки потужності) підприємств вугільної промисловості, зокрема шахт Західного і Центрального районів Донбасу. Була членом технічних Рад з питань шахтних водоприпливів, охорони природного довкілля і земної поверхні на шахтах Західного Донбасу. Має великий досвід роботи в галузі інженерного захисту житлового і земельного фонду від небезпечних геологічних процесів та закріплення основ фундаментів на схилах балок м. Дніпропетровська.

Загальний досвід роботи в галузі інженерної геології, гідрогеології та екології 20 років.

Діяльність відмічена Подяками міського Голови.

Останні 10 років веде активну роботу в області інженерного захисту, закріплення схилів та основ фундаментів на території міста Дніпропетровська та опрацьовує шляхи вирішення екологічних проблем міста.

Упродовж усієї трудової діяльності брала участь в науково-практичних конференціях, галузевих семінарах, технічних комісіях.

Розробила дві міські екологічні Програми.

Працює за сумісництвом на кафедрі «Будівництва та геомеханіки», де викладає курси дисциплін: «Водопригничення та гідроізоляція у геобудівництві», «Інженерна розвідка», «Водопостачання і водовідведення», «Вища освіта і Болонський процес».

Активно веде наукову діяльність. Є відповідальним виконавцем держбюджетної тематики ГП-467 з Комплексного проекту з двома найкрупнішими закладами України - Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу за темою: «Розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів для оптимізації виробничих процесів»

Має 25 друкарських робіт. Останні роботи присвячені проблемам пошуку додаткових джерел енергії, зокрема технологіям видобутку газових гідратів.

© 2006-2019 Інформація про сайт