Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ГАПЄЄВ Сергій Миколайович

Доктор технічних наук, доцент

Народився 24 червня 1973 року в м. Дзержинськ Донецької області.

У 1997 році з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України за фахом "Шахтне і підземне будівництво".

Після закінчення НГАУ, в 1997-1998 рр. і 2001-2003 рр., навчався в аспірантурі при кафедрі будівельних геотехнологій і конструкцій. Науковий керівник - професор О.М. Шашенко. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за фахом "Механіка грунтів і гірських порід". У 2007 році отримав вчене звання доцента по кафедрі будівництва і геомеханіки.

Займається науково-дослідною діяльністю у рамках тих госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі. Наукові інтереси: механіка гірських порід, технологія будівництва виробок вугільних шахт, забезпечення тривалої стійкості виробок, чисельне моделювання геомеханічних процесів.

З 2003 року працює асистентом, з 2006 - доцентом, з 2015 - професором, а з 2016 - завідувачем кафедри. Веде лекційні і практичні заняття по курсах "Геотехнології гірництва", "Технології спорудження гірничих об'єктів", "Проведення гірничих виробок", "Вентиляція підземних об'єктів", "Технологія будівництва міських технічних об'єктів" для студентів факультетів будівництва і гірничого, механіко-машинобудівельного факультетів, керує курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів. Керує науково-дослідною роботою аспірантів і здобувачів. Підготував двух кандидатів наук. Розробляє необхідне методичне забезпечення навчального процесу, використовує в практиці викладання елемнти інфрмаційно-комунікаційних технологій навчання, є куратором однієї з академічних груп. Є директором науково-навчального центру "Лабораторія геомеханіки ДТЕК" та Науково-дослідного центру гідрогеомеханіки та термодинаміки геотехнічних систем.

В грудні 2015 року захістив докторську дисертацію за спеціальністю 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка. Науковий консультант - професор О.М. Шашенко.

У 2004 році у складі авторського колективу став лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

Нагороджений цінним подарунком Верховної Ради України; має подяки від керівництва університету.

Опублікував понад 120 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких наукова монографія та два розділи в монографіях.

© 2006-2019 Інформація про сайт